Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2009 (Page 10)

Hotarari din anul 2009
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
33 27-03-2009 Hotarare privind aprobarea includerii in « Programul-pilot Locuinte sociale pentru comunitatile de romi » conform HG nr.1237/2008, a unui numar de 30 de unitati locative pe terenul in suprafata de 6.000 mp. apartinand domeniului public al or.Tg.Neamt
32 27-03-2009 Hotarare privind modificarea anexei la HCL nr.125/10.12.2008 pentru aprobarea modificarii repartizarii sumelor alocate din imprumutul de la BCR
31 27-03-2009 Hotarare privind reactualizarea Comisiei locale de evaluare a locuintelor construite din fondurile statului, care urmeaza sa fie vandute catre chiriasi
30 27-03-2009 Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local in consiliul etic al Spitalului orasenesc Tirgu Neamt
29 27-03-2009 Hotarare privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de cabinet medical stomatologic in suprafata de 12 mp, situat la etajul I al Ambulatoriului de specialitate in favoarea medicilor stomatologi Platon Bogdan Petru si Vintea Ana Maria
28 27-03-2009 Hotarare pentru modif. si completarea anexei la H.C.L. nr 62/01.08.2008 privind atribuirea in gestiune delegata a serviciului de transport public local in regim de taxi si in regim de inchiriere, transportatorilor autorizati de pe raza administrativ….
27 27-03-2009 Hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Local Tirgu Neamt cu Consiliul Judetean Neamt in vederea realizarii unui obiectiv de interes public
26 27-03-2009 Hotarare privind scutirea de la plata a impozitelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
25 11-03-2009 Hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al orasului Tg Neamt
24 11-03-2009 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna martie 2009
23 27-02-2009 Hotarare pentru modificarea si completarea anexelor la hotararea consiliului local nr.48/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului Tg Neamt
22 27-02-2009 Hotarare privind aprobarea sumelor suplimentare rezultate în urma revizuirii studiului de fezabilitate în cadrul proiectului “ECO Management Tirgu Neamt”
21 27-02-2009 Hotarare privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt si Fundatia de Dezvoltare Locala „SPERANTA” Tg. Neamt in vederea implementarii proiectului „Verde pentru Tirgu Neamt”
20 27-02-2009 Hotarare privind aprobarea Strategiei locale pentru accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice a orasului Tirgu Neamt
19 27-02-2009 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a Caietului de sarcini ale serviciului de salubrizare
Pagina 10 din 12« Prima...89101112