Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2009 (Page 2)

Hotarari din anul 2009
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
153 18-12-2009 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg Neamt pentru anul 2009
152 18-12-2009 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna decembrie 2009
151 25-11-2009 Hotarare privind aprobarea exercitarii cu titlu gratuit de catre E-On Moldova SA Neamt a drepturilor de uz si servitute asupra suprafetei de 6mp teren neproductiv apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt
150 25-11-2009 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri sI cheltuieli, a statului de functiuni precum sI a criteriilor de performanta la S.C. CIVITAS Com. S.R.L.Tg Neamt pentru anul 2010.
149 11-11-2009 Hotarare privind aprobarea Proiectului Cresterea nivelului de pregatire profesionala a angajatilor Primariei orasului Tg Neamt, jud.Neamt.
148 25-11-2009 Hotarare privind aprobarea asocierii, infiintarea S.C. PRIM LOCATO S.R.L Tirgu Neamt si aprobarea Actului Constitutiv al societatii comerciale si al statului de functiuni.
147 17-11-2009 Hotarare privind aprobarea transmiterii in administrare a spatiului apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, situat in Tirgu Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 48 (birouri 22-23), catre SC „PRIM LOCATO” SRL Tirgu Neamt, in vederea …
146 25-11-2009 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg Neamt pentru anul 2009.
145 13-11-2009 Hotarare privind aprobarea completarii Actului constitutiv actualizat al SC Civitas com SRL si infiintarea in cadrul acestei societati a unui punct de lucru in Tirgu Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 48, birou 22-23, avand ca obiect administrarea …
144 13-11-2009 Hotarare privind aprobarea transmiterii in administrare a spatiului apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, situat in Tirgu Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 48 (birouri 22-23), catre SC „Civitas Com” SRL Tirgu Neamt, in vederea …
143 13-11-2009 Hotarare privind aprobarea asocierii, infiintarea S.C. ECO TG S.R.L Tirgu Neamt ºi aprobarea Actului Constitutiv al societãþii comerciale si al statului de functiuni
142 13-11-2009 Hotarare privind aprobarea transmiterii in administrare a spatiului apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, situat in Tirgu Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 62 (birou nr.2 – partier ), in vederea infiintarii si desfasurarii activitatii …
141 13-11-2009 Hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a suprafetei totale de 992 mp, reprezentand 3 (trei) terenuri apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, situate in intravilan Tirgu Neamt, catre parohia Adormirii Maicii Domnul
140 13-11-2009 Hotarare privind scutirea de la platã a impozitelor, dobânzilor ºi penalitãþilor de întârziere
139 13-11-2009 Hotarare privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2010
Pagina 2 din 1212345...10...Ultima »