Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2009 (Page 3)

Hotarari din anul 2009
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
138 13-11-2009 Hotarare pentru revocarea HCL nr. 71/26.06.2009 privind infiintarea Serviciului Public Ecosalubritas
137 13-11-2009 Hotarare pentru revocarea HCL nr. 92/28.08.2009 privind infiintarea Serviciului Public de Administrare a Blocurilor de pe raza orasului Tirgu Neamt
136 13-11-2009 Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tg Neamt pentru anul 2009
135 13-11-2009 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna noiembrie 2009
134 10-10-2009 Hotarare pentru modificarea pozitiilor nr.2 din anexele nr.1 si 2 la HCL nr.78/29.08.2008 privind numirea componentei AGA si a CA de la S.C. ACVATERM SA
133 30-10-2009 Hotarare Pentru modificarea pozitiei 11 din anexa nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.49 din 24.04.2009 privind constituirea Comisiei de Siguranta Circulatiei din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt precum si aprobarea Regulamentului de …
132 10-10-2009 Hotarare Privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului local in consiliul consultativ al Spitalului orasenesc Tirgu Neamt
131 30-10-2009 Hotarare privind darea in administrare gratuita a Bazei Sportive din incinta Stadionului Cetatea Tg Neamt, pe o perioada de 5 ani catre Clubul Sportiv Scolar Tirgu Neamt
130 30-10-2009 Hotarare privind darea in folosinta gratuita a imobilului situat in str.Stefan cel Mare nr.66 , apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt catre Fundatia Filantropica Omenia Tirgu Neamt
129 30-10-2009 Hotarare privind aprobarea Planului de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Cantina sociala a orasului Tirgu Neamt pentru perioada 2010-2015, a Codului etic pentru personalul Cantinei sociale a orasului Tirgu Neamt si a Cartei drepturilor …
128 30-10-2009 Hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt
127 30-10-2009 Hotarare privind scoaterea la licitaþie publicã deschisã în vederea concesionarii a unor parcãri , aparþinând domeniului public si privat al orasului Tirgu Neamt
126 30-10-2009 Hotarare privind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice a unor suprafeþe de teren situate în intravilanul orasului Tîrgu Neamþ, conform art. 36 din Legea 18/1991 …
125 30-10-2009 Hotarare privind aprobarea conversiei din lei in euro a creditului in valoare de 16.960.000 lei contractat cu BCR Tg Neamt
124 30-10-2009 Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului pentru anul 2009
Pagina 3 din 1212345...10...Ultima »