Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2011 (Page 2)

Hotarari din anul 2011
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
139 27-10-2011 Hot. privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de Cab. Med.l individual, in suprafata de 12,91 m.p. + 14,29 m.p. spatiu de folosinta comuna, .Aleea Tirgului, bl. A9, sc. A, ap. 3, in favoarea d-rei doctor Boteanu Miriam Emanuela
138 24-10-2011 Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt
Anexa nr.1,
126 05-09-2011 Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt
125 05-09-2011 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna septembrie 2011
124 30-08-2011 HOTARÂRE privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt prin Consiliul Judetean Neamţ
123 30-08-2011 HOTARARE pentru modificarea HCL nr.48/30.03.2011 privind majorarea capitalului social al SC PRIM LOCATO SRL Tirgu Neamt
122 30-08-2011 Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Tirgu Neamt pentru anul 2011
Anexa nr.1,
121 30-08-2011 HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului „Zilele orasului Tîrgu Neamţ”, ediţia a XXI-a, 7 – 9 septembrie 2011
120 30-08-2011 Hotarare privind aprobarea executiei bugetare a Orasului Tirgu Neamt pentru trim.ll – 2011
Anexa nr.1,
119 30-08-2011 HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt
Anexa nr.1,
118 30-08-2011 HOTĂRÎRE pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 93/28.09.2009 privind prelungirea la cerere a autorizaţiei de transport si a autorizţiei de taxi, precum si atribuirea în gestiune delegtă a serviciului de transport public local în regim de taxi, transportatorilor autorizaţi de pe raza administrativ – teritorială a orasului Tîrgu Neamţ.
Anexa nr.1,
117 30-08-2011 HOTĂRÎRE pentru modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr 62/01.08.2008 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local în regim de taxi si în regim de închiriere, transportatorilor autorizati de pe raza administrativ teritorială a orasului Tîrgu Neamt, care îndeplinesc conditiile pentru atribuire.
Anexa nr.1,
116 30-08-2011 H O T A R A RE privind aprobarea schimbarii denumirii din Spitalul Orasenesc Târgu Neamt in Spitalul Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu Neamt
115 30-08-2011 HOTARÂRE privind aprobarea desfiintarii Serviciului Public Consprim si desfiintarea a 3 posturi de muncitori de la Serviciul Administrativ Gospodaresc din subordinea consiliului local al orasului Tg Neamt
114 30-08-2011 HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea concesionării suprafeţei de 3mp, teren apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4, Anexa nr.5,
Pagina 2 din 912345...Ultima »