Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2011 (Page 3)

Hotarari din anul 2011
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
113 30-08-2011 HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a unor terenuri aparţinând domeniului public al orasului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
112 30-08-2011 HOTĂRÂRE privind darea în administrare a suprafeţei de 1770 mp teren, aparţinând domeniului public al orasului Tîrgu Neamţ, situat pe strada Castanilor ( Staţia de epurare ), către SC „ECO.TG.” SRL Tîrgu Neamţ
111 30-08-2011 HOTĂRÂRE privind reactualizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al orasului Tîrgu Neamţ
110 30-08-2011 HOTĂRÂRE privind prelungirea Contractului de închiriere a unui spaţiu în suprafaţă de 135,96 mp aparţinând domeniului public al orasului Tîrgu Neamţ, pentru desfăsurarea activităţii Punctului de lucru al Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ
109 30-08-2011 HOTǍRÂRE privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de cabinet medical de tehnica dentara situat in Ambulatoriu de specialitate al orasului Targu Neamt, in favoarea doamnului Popa George
108 30-08-2011 HOTĂRÂRE privind scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor si penalităţilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal [i O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
Anexa nr.1,
107 30-08-2011 HOTĂRÂRE privind scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor si penalităţilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
106 30-08-2011 HOTARÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna august 2011
105 08-07-2011 Hotarare privind avizarea indicatorilor serviciilor medicale spitalicesti pe anul 2011
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
104 08-07-2011 Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
103 27-06-2011 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna IULIE 2011
102 27-06-2011 Hotarare pentru aprobarea modificãrii art. 3 din Hotãrârea Consiliului Local Tîrgu Neamþnr. 78 din 27.05.2011 privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2012
101 27-06-2011 Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt pentru anul 2011
Anexa nr.1,
88 31-05-2011 Hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezãmântului cultural –Localitatea Tirgu Neamt, b-dul Stefan cel Mare nr.55, judetul Neamt
87 27-05-2011 Hotarare privind aprobarea mandatarii Primarului orasului Tirgu Neamt sa reprezinte in justitie si sa apere interesele Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt in dosarul 1360/103/2011 aflat pe rolul Tribunalului Neamt, sectia de contencios admin. …
Pagina 3 din 912345...Ultima »