Acasa » Hotarari ale consiliului local (Page 191)

Hotarari ale consiliului local
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
59 29-05-2009 Hotarare privind aprobarea propunerii de atestare a orasului Tg Neamt ca statiune turistica de interes national.
58 29-05-2009 Hotarare privind aprobarea Proiectului „Guvernare locala eficienta”
57 29-05-2009 Hotarare privind scutirea de la plata a impozitelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
56 15-05-2009 Hotarare privind aprobarea Master Planului judetului Neamt pentru apa si apa uzata
Anexa nr.1,
55 15-05-2009 Hotarare privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apã si de canalizare
54 15-05-2009 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna mai 2009
53 24-04-2009 Hotarare privind majorarea capitalului social al SC Civitas Com SRL Tirgu Neamt
52 24-04-2009 Hotarare privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 17/ 27.02.2009 privind stabilirea unor masuri privind gospodarirea orasului Tirgu Neamt, precum si combaterea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii
51 24-04-2009 Hotarare privind modificarea tarifelor la colectare, transport si depozitare deseuri menajere efectuate de SC ACVATERM SA Tg Neamt
50 24-04-2009 Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si amenajarea trotuarelor pe raza orasului Tg Neamt- etapa a -II-a”
49 24-04-2009 Hotarare privind constituirea Comisiei de Siguranta Circulatiei din cadrul Primariei orasului Tg Neamt precum si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acesteia.
48 24-04-2009 Hotarare privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de cabinet medical individual in favoarea doamnei doctor Cozma Gabriela
47 24-04-2009 Hotarare privind aprobarea incheierii contractului de asociere in participatiune intre Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt si proprietarii de animale de pe raza orasului Tirgu Neamt in vederea administrarii si utilizarii in comun a pasunii comunale
46 Hotarare privind aprobarea inchiderii exercitiului bugetar pentru anul 2008
45 24-04-2009 Hotarare privind aprobarea organigramei si al statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului si pentru unitatile subordonate Consiliului local al orasului Tg Neamt pentru anul 2009.
Pagina 191 din 194« Prima...102030...189190191192193...Ultima »