Acasa » Hotarari ale consiliului local (Page 195)

Hotarari ale consiliului local
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
18 27-02-2009 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a Caietului de sarcini ale serviciului de iluminat public
17 27-02-2009 Hotarare pentru stabilirea unor masuri privind gospodarirea orasului Tirgu Neamt, precum si combaterea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii
16 11-02-2009 Hotarare privind aprobarea Master Planului pentru Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor pentru Judetul Neamt
15 11-02-2009 Hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt nr.41/18.04.2008 privind constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara „ECONEAMT”
14 11-02-2009 Hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 31/ 18.04.2008 privind constituirea Asociaþiei de dezvoltare intercomunitarã „AQUA NEAMT”
13 11-02-2009 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna februarie 2009
12 30-01-2009 Hotarare privind evaluarea performantelor profesionale ale secretarului orasului Tirgu Neamt, doamna Maftei Laura Elena pentru perioada 01.12.2007-31.12.2008
11 30-01-2009 Hotarare pentru modificarea si completarea anexelor la H. C. L. nr.58/1999 si H. C. L. nr.106/2003 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Tg Neamt si insusirea evaluarii acestora
Anexa nr.1,
10 30-01-2009 Hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii : « Bloc locuinte sociale – Cartier Blebea Tg.Neamt – jud. Neamt.»
9 30-01-2009 Hotarare privind aprobarea predarii spre administrare si modernizare C. J. Neamt, a tronsonului drumului DJ 157G Tirgu Neamt –Baile Oglinzi km 0+000 –3+350
8 30-01-2009 Hotarare privind aprobarea concesionarii unui spatiu medical in suprafata de 6 m.p., situat la et. I al Ambulatoriului de Specialitate Tg. Neamt, in favoarea d-nei psiholog BACIU MIRELA pentru organizarea unui cabinet psihologic
7 30-01-2009 Hotarare privind scoaterea la licitaþie publicã deschisã în vederea concesionarii a doua spatii cu suprafetele de 76 mp si respectiv 101mp, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt
6 30-01-2009 Hotarare privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 76 mp, situata in imobilul din str.22Decembrie bl M15, apartinand domeniului public al or. Tg Neamt catre Serviciul Public de Prestari Servicii Consprim subordonat C.L. al or. Tg. Nt.
5 30-01-2009 Hotarare privind aprobarea documentatiei Planului Urbanistic de Detaliu str.Abator in vederea construirii unui bloc de locuinte D+P+10E, proprietate privata SC INTERTRANS COM SRL Iasi, jud.Iasi
4 30-01-2009 Hotarare privind scutirea de la plata a impozitelor, dobanzilor si penalitatilor de întarziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Pagina 195 din 196« Prima...102030...192193194195196