Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2017 (Page 3)

Hotarari din anul 2017
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
346 22-12-2017 HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2017
345 24-11-2017 HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea HCL nr. 62 din 27.03.2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în oraşul Tîrgu Neamţ pentru operatorul S.C. CIVITAS COM S.R.L. Tîrgu Neamţ.
344 24-11-2017 HOTÃRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Amenajare trotuare cu pavele pe DN 15C şi DN 15B ȋn oraşul Tȋrgu-Neamț, județul Neamț”
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
343 24-11-2017 HOTÃRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitți „Recompartimentare apartament nr.33, str. Radu Teoharie, bloc D3, scara C, parter,. oraş Tȋrgu- Neamț, județul Neamț”
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
342 24-11-2017 HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea concesionării terenului in suprafata totală de 22130 mp – „Parcul Cetate” , situat in strada 1 Decembrie 1918 nr. 48, aparținând domeniului public al oraşului Tȋrgu Neamț
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4,
341 24-11-2017 HOTÃRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului orãşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ, pentru anul 2017
Anexa nr.1,
340 24-11-2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificãrii Bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ precum şi a Listei de investiţii pentru anul 2017
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
339 24-11-2017 H O T Ă R Â R E privind acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea SC Statiunea Oglinzi SA Tirgu Neamt – Judetul Neamt
Anexa nr.1,
338 24-11-2017 H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4, Anexa nr.5, Anexa nr.6, Anexa nr.7, Anexa nr.8,
337 24-11-2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor de închiriere/concesiune teren/spaţii şi a taxei aviz de spargere strazi, apartinând domeniului public si privat al oraşului Tîrgu Neamţ, pentru anul 2018
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
336 24-11-2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 245/03.08.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii serviciului din orașul Tîrgu Neamț care nu au încheiate contracte de prestări servicii
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
335 24-11-2017 HOTĂRÂRE privind abrogarea poziţiilor nr. 183, 184 şi 185 din anexa la HCL nr. 217 din 27.06.2017 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ
334 24-11-2017 HOTĂRÂRE Privind aprobarea Programului de activitãți şi Bugetului aferent organizãrii manifestãrilor din 6 decembrie 2017 – „Vine Moş Nicolae”
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
333 24-11-2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea hotărârii A.G.A. a S.C. C.I.U SRL Tîrgu Neamţ de declanşare a procedurii insolvenţei
332 24-11-2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea programului cu activitãțile şi a bugetului aferent organizãrii manifestãrii de 1 Decembrie 2017- Ziua Naționalã a Romaniei
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
Pagina 3 din 2612345...1020...Ultima »