Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2021

Hotarari din anul 2021
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
387 20-12-2023 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Orașului Târgu-Neamț
Anexa nr.1,
115 INCEPAND CU DATA DE 31.05.2021, HOTARARILE DE CONSILIU LOCAL POT FI CONSULTATE PE ADRESA: WWW.PRIMARIATARGUNEAMT.RO, SECTIUNEA „MONITORUL OFICIAL LOCAL”
114 11-05-2021 Hotarare privind revizuirea programului multianual de investitii precum si a graficului de esalonare financiara
113 11-05-2021 Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a doua loturi-pajisti din Aerodrom 2-tarlaua 13/1 in suprafata de 35,86 ha si tarlaua 8/2 ini suprafata de 46.32 ha, terenuri apartinand domeniului privat al Orasului Targu-Neamt
112 11-05-2021 Hotarare privind actualizarea pozitiei nr. 78 din Anexa nr. 1 la Hotarare de Consiliu Local nr. 95/22.04.2021 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Targu-Neamt
111 11-05-2021 Hotarare privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 7900 mp teren apartinand domeniului privat al orasului Targu-Neamt
110 11-05-2021 Hotarare privind aprobarea lotizarii suprafetei de 1.441.334 mp teren apartinand domeniului privat al orasului Targu-Neamt
109 11-05-2021 Hotarare privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul National „Stefan cel Mare”, Targu-Neamt in vederea realizarii unui proiect de interes public local
108 11-05-2021 Hotarare privind aprobarea participarii Orasului Tirgu-Neamt la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din puct de vedere energetic, 2020-2024”, in vederea achizitionarii unui autovehicul electric hibrid nou prin acest program de catre Orasul Targu-Neamt
107 22-04-2021 Hotarare privind insusirea raportului de evaluare, avand ca obiect stabilirea redeventei anuale pentru un spatiu cu destinatie de cabinet medical, proprietate privata a orasului Targu-Neamt
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
106 22-04-2021 Hotarare privind aprobarea executiei bugetare la data de 31 martie 2021
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
105 22-04-2021 Hotarare privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vanzarii unui imobil cladire, situat in str. Lalelelor, apartinand domeniului privat al orasului Targu-Neamt, prin licitatie publica
104 22-04-2021 Hotarare privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea scoaterii la vanzare, prin licitatie publica, a unui lot de teren apartinand domeniului privat al orasului Targu-Neamt, situat in Targu-Neamt, bd. Mihai Eminescu, nr. 8D
103 22-04-2021 Hotarare privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vanzarii unui teren situat in str. Progresului, apartinand domeniului privat al orasului Targu-Neamt
102 22-04-2021 Hotarare privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vanzarii directe a unui bun imobil teren, apartinand domeniului privat al orasului Targu-Neamt, situat in str. Daciei nr. 4, jud. Neamt in suprafata de 569 mp, catre Soldan Gheorghe si Soldan Elena
Pagina 1 din 812345...Ultima »