Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2011

Hotarari din anul 2011
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
155 25-11-2011 HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli si al Listei de investitii ale Spitalului orasenesc „Sf.Dimitrie” Tirgu Neamt pentru anul 2011
Anexa nr.1,
154 25-11-2011 HOTARIRE pentru modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr 62/01.08.2008 privind atribuirea in gestiune delegata a serviciului de transport public local in regim de taxi si in regim de inchiriere, transportatorilor autorizati de pe raza administrativ
Anexa nr.1,
153 25-11-2011 HOTARARE privind scutirea de la plata a impozitelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Anexa nr.1,
152 25-11-2011 H O T Ã R Â R E pentru aprobarea modificãrii art. 1 ºi art. 10 din Hotãrârea Consiliului Local Tîrgu Neamþ nr. 78 din 27.05.2011 privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2012
151 25-11-2011 HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical, situat in Ambulatoriul de specialitate al orasului Tirgu Neamt, etaj II, in favoarea doamnei doctor Cobrea Nicoleta
Anexa nr.1,
149 02-11-2011 HOTARARE privind asocierea cu judetul Neamt prin Consiliul Judetean Neamt `n vederea realizarii unui proiect de interes public
Anexa nr.1,
148 02-11-2011 HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt
Anexa nr.1,
147 02-11-2011 HOTARARE privind aprobarea introducerii in domeniul public al orasului Tirgu Neamt a suprafetei de 1300 mp teren situat in zona Baile Oglinzi
146 02-11-2011 HOTARARE privind scutirea de la plata a impozitelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
145 02-11-2011 HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna noiembrie 2011
144 27-10-2011 Hotarare privind concesionarea directã a unui teren apartinând domeniului public al orasului Tîrgu Neamt
Anexa nr.1,
143 27-10-2011 Hotarare privind aprobarea externalizarii unor servicii din cadrul Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tg Neamt si preluarea acestora de catre un prestator autorizat
142 27-10-2011 Hotarare privind aprobarea schimbarii denumirii din Spitalul Orasenesc Tirgu Neamt in Spitalul Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tirgu Neamt
141 27-10-2011 Hotarare privind aprobarea executiei bugetare a Orasului Tirgu Neamt pentru trim.lll – 2011
Anexa nr.1,
140 27-10-2011 Hot.privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de cabinet medical individual, in suprafata de 13,62 m.p. + 5,35 m.p. spatiu de folosinta comuna, situat in Tirgu Neamt, B-dul Stefan cel Mare nr. 62, in favoarea doamnei doctor Cobrea Nicoleta
Pagina 1 din 912345...Ultima »