Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2013

Hotarari din anul 2013
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
245 20-12-2013 HOTǍRÂRE Privind aprobarea concesionării unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical situat în Ambulatoriu de specialitate al oraşului Târgu Neamţ, etaj II, cam. 56, în favoarea doamnei doctor Garbatiuc Genoveva
244 20-12-2013 HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 105 din 25.09.2009 privind aprobarea listei bunurilor de retur aferente contractului de concesionare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
243 20-12-2013 HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 112 din 30.08.2011 pentru darea în administrare a suprafeţei de 1770 mp teren, aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ, situat pe strada Castanilor (Staţia de epurare), către S.C. ECO TG S.R.L. Tîrgu Neamţ
242 20-12-2013 HOTĂRÂRE privind numirea doamnei Mihăilescu Margareta în funcţia de director/manager al Casei Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ si aprobarea Contractului de management
Anexa nr.1,
241 20-12-2013 HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 320 mp teren aparţinând domeniului public al orasului Tîrgu Neamţ către E ON MOLDOVA Distribuţie SA
240 20-12-2013 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru trim.4 anul 2013
239 20-12-2013 HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării spaţiilor proprietate privată a orasului Tîrgu Neamţ, cu destinaţia de cabinete medicale, precum si a spaţiilor în care se desfăsoară activităţi conexe actului medical
238 20-12-2013 HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orasului Tîrgu Neamţ nr.125/2012
237 20-12-2013 HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2014, în vederea acordării ajutorului social
236 20-12-2013 HOTĂRÂRE Pentru modificare si completarea anexei la H.C.L. nr. 93/28.09.2009
Anexa nr.1,
235 20-12-2013 HOTĂRÎRE privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor servicii de transport public local, precum și taxa(Redevenţa) pentru locul de așteptare a autovehiculelor taxi, pentru anul 2014.
Anexa nr.1,
234 20-12-2013 HOTARARE privind constituirea unei comisii de analiza si verificare a activitatii financiar – contabile din cadrul unor Asociatii de Proprietari din orasul Tg Neamt
233 20-12-2013 HOTĂRÂRE privind scutirea de la plată a impozitelor, taxelor si majorărilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
232 20-12-2013 HOTARARE privind ajustarea tarifelor prestate de SC ECO TG SRL Tirgu Neamt pentru activitatile de colectare, transport si depozitare temporara a deseurilor
231 20-12-2013 HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a listelor de investii ale Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt pentru anul 2013 Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt
Pagina 1 din 1712345...10...Ultima »