Acasa » Comisii de specialitate

Comisiile de specialitate
ale Consiliului Local al orasului Târgu-Neamţ

Nr.

Comisia de Specialitate

Numele si prenumele

Apartenenta politica

1

COMISIA NR. 1

– presedinte
– secretar

Buget-finante, studii, prognoze economico-sociale, administrarea domeniului public si privat, servicii publice, comert, agricultura si turism

Avizeaza si intocmeste rapoarte cu privire la:

 • Studii, prognoze orientative si programe de dezvoltare economico-sociala;
 • Administrarea domeniului public si privat al orasului;
 • Infiintarea de institutii si agenti economici de interes local;
 • Concesionarea sau inchirierea de servicii publice;
 • Participarea la societati comerciale, locatiei de activitati sau servicii ale administratiei publice;
 • Alte activitati ce implica studii sau programe ce se supun aprobarii Consiliului Local;
 • Formarea, administrarea, intrebuintarea si executarea bugetului local;
 • Virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare;
 • Imprumuturile si contul de inchiriere a exercitiului bugetar;
 • Impozite si taxe locale precum si taxe speciale, pe timp limitat, in conditiile legii;
 • Alte activitati, ce implica analiza financiara si hotarArea Consiliului Local in acest sens;
 • Numirea si eliberarea din functie a membrilor consiliilor de administratie ale regiilor autonome si membrii consiliilor imputernicitilor statului de la societatilor comerciale cu capital integral de stat, de interes local;
 • Controlul activitatii consiliilor imputernicitilor statului de la societatile comerciale de interes local pe perioada existentei lor, primind trimestrial rapoartele acestora;
 • Instituirea de norme orientative pentru regulile autonome sau societatile comerciale pe care le infiinteaza consiliul;
 • Organizarea de servicii publice;
 • Libertatea comertului si a concurentei loiale si incurajarea liberei initiative in conditiile legii;
 • Organizarea de targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si asigurarea bunei functionari a acestora;
 • Alte activitati si domenii stabilite de Consiliul, in conditiile legii;

Activitati comune:

 • asocierea cu alte consilii locale precum si cu agenti economici din tara si din strainatate in scopul realizarii si exploatarii unor lucrari de interes comun;
 • stabilirea legaturilor de colaborare, cooperare si infratire cu localitati din strainatate;
 • orice alte atributii conform prevederilor legale.

Acsintoae Ana

PSD

Andoni Dragos-Nicolae

PSD

Manole Lucian-Constantin

PSD

Nechita Ștefan

PNL

Raicu Maria

PSD

Stoica Mihai-Doru

PNL

Vrînceanu Maria

Independent

2

COMISIA NR. 2

– presedinte
– secretar

Organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului si conservarea monumentelor istorice si de arhitectura

Avizeaza si intocmeste rapoarte cu privire la:

 • Regulamentul local de urbanism si a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului;
 • Realizarea programelor de organizare si dezvoltare urbanistica a localitatilor si de amenajarea teritoriului;
 • Realizarea lucrarilor publice;
 • Refacerea si protectia mediului inconjurator in scopul cresterii calitatii vietii;
 • Protectia si conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si a parcurilor;
 • Alte activitati ce implica masuri de protectia mediului, conservarea monumentelor si lucrarilor de urbanism ce se supun aprobarii Consiliului Local;
 • Realizarea masurilor de protectie sociala;

Activitati comune:

 • asocierea cu alte consilii locale precum si cu agenti economici din tara si din strainatate in scopul realizarii si exploatarii unor lucrari de interes comun;
 • stabilirea legaturilor de colaborare, cooperare si infratire cu localitati din strainatate;
 • orice alte atributii conform prevederilor legale.

Aciocârlănoae Andrei PNL
Apopei Vasile PSD
Bârsan Vasile PPU
Dron Vasile PSD
Humulescu Traian PNL
Preda Neculai PMP
Timișescu Ovidiu PSD
3

COMISIA NR. 3

– presedinte
– secretar

Administratie publica locala, juridica, ordine publica si drepturi cetatenesti , invatamant, sanatate, cultura, tineret si sport, protectie copii, munca si protectie sociala

Avizeaza si intocmeste rapoarte cu privire la:

 • Apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertatilor fundamentale ale cetatenilor;
 • Infiintarea si asigurarea functionarii unor institutii de binefacere de interes local;
 • Statutul personalului, organigramele si numarul de personal al Consiliului Local;
 • Alte activitati stabilite de Consiliul Local in conditiile legii;
 • Asigura conditiile necesare bunei functionari a institutiilor locale de invatamAnt sanitare, de cultura si tineret;
 • Masuri pentru crearea conditiilor necesare petrecerii timpului liber al cetatenilor si asigurarea desfasurarii activitatilor stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement;
 • Conferirea persoanelor fizice romAne sau straine cu merite deosebite titlul de cetatean de onoare al orasului;
 • Alte activitati stabilite de Consiliul Local in conditiile legii;

Activitati comune:

 • asocierea cu alte consilii locale precum si cu agenti economici din tara si din strainatate in scopul realizarii si exploatarii unor lucrari de interes comun;
 • stabilirea legaturilor de colaborare, cooperare si infratire cu localitati din strainatate;
Luculescu Vasile ALDE
Preda Elena PNL
Pricop Diana PSD
Secheșan Daniel-Iulian PMP
Vartic Gheorghe PSD