Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2017 (Page 5)

Hotarari din anul 2017
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
316 27-10-2017 HOTĂRÂRE privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al orașului Tîrgu Neamţ ” Actorului DOREL VIȘAN
315 27-10-2017 HOTĂRÂRE privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al orașului Tîrgu Neamţ ” scriitorului CONSTANTIN PARASCAN
314 27-10-2017 HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la HCL nr. 176 din 31.08.2016 , privind darea în administrare a unor terenuri aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ către SC CIVITAS COM SRL Tîrgu Neamţ, în scopul amenajării şi administrării parcărilor de reşedinţă
Anexa nr.1,
313 27-10-2017 HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2017
312 27-10-2017 HOTARÂRE privind încetarea contractului de închiriere pentru locuinţa ANL din oraşul Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare, bl. V1, ap. 45
311 27-10-2017 HOTARÂRE privind aprobarea repartizãrii ap. 31 ȋn bl. V1, str. Ştefan cel Mare, oraş Tȋrgu Neamț
310 27-10-2017 HOTǍRÂRE privind aprobarea concesionãrii unui spațiu cu destinația de cabinet medical de stomatologie, prin atribuire directã, ȋn favoarea doamnei doctor Baghiu Carolina, medic stomatolog
309 27-10-2017 HOTǍRÂRE privind aprobarea concesionării unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical de tehnică dentară, prin atribuire directă, în favoarea domnului Radu Gheorghe, tehnician dentar
308 27-10-2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unui imobil aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ
307 27-10-2017 HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea ȋnchirierii unui teren ȋn suprafațã de 14 mp, teren aparținând domeniului public al oraşului Tȋrgu Neamț
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4,
306 27-10-2017 HOTĂRÂRE privind concesionarea directã a unui teren ȋn suprafatțã de 4 mp apartinând domeniului privat al oraşului Tȋrgu Neamtț
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
305 27-10-2017 HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea inchirierii unui teren in suprafata de 1 mp, destinat amplasarii unui totem publicitar, teren aparținând domeniului public al oraşului Târgu Neamț
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4,
304 18-10-2017 HOTARARE privind aprobarea Programului de activitãți şi a bugetului aferent organizãrii manifestãrii din 03 noiembie 2017 – Ziua Vânãtorilor de Munte
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
303 18-10-2017 HOTĂRÂRE privind modificarea art. 18 alin. 4 din Contractul privind delegarea serviciului public de salubrizare stradală a oraşului Tg. Neamţ nr. 73/28.04.2017, prin act adiţional
302 18-10-2017 HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE (FAZA SF) ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: „Construire infrastructură de agrement”
Pagina 5 din 26« Prima...34567...1020...Ultima »