Acasa » Hotarari ale consiliului local (Page 10)

Hotarari ale consiliului local
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
179 29-08-2018 HOTĂRÂRE privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al oraşului Tîrgu Neamţ ” Domnişoarei Dr.ANDREEA DANIELA NECHITA
178 29-08-2018 HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L. nr. 356 / 22.12.2017 privind constituirea şi componenţa Colegiului Director al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ
177 29-08-2018 HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaţiei imobilului din str. Cuza – Vodă nr. 34 Tîrgu Neamţ în locuinţă fond locativ
176 29-08-2018 HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren din domeniul public al orașului Tîrgu Neamţ şi administrarea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, în domeniul public al Judeţului Neamţ, în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean
Anexa nr.1,
175 29-08-2018 HOTARÂRE privind acordarea unui aviz de principiu in vederea v^nz\rii unor terenuri, apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T`rgu Neam]
174 29-08-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a listei de investitii pentru anul 2018
Anexa nr.1,
173 29-08-2018 HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 105 din 25.09.2009 privind aprobarea listei bunurilor de retur aferente contractului de concesionare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare
Anexa nr.1,
172 29-08-2018 HOTĂRÂRE privind preluarea și înregistrarea în contabilitate a mijloacelor fixe constituite la finalizarea investițiilor realizate de către Compania Județeană Apa Serv S.A. în urma contractului de finanțare nr. 16851 din 06.11.2015
Anexa nr.1,
171 29-08-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de asistenţă socială a oraşului Tirgu Neamţ pentru anul 2018, precum şi a listei de investiţii
Anexa nr.1,
170 29-08-2018 HOTĂRÂRE Pentru completarea anexei la HCL nr. 176 din 31.08.2016 , privind darea în administrare a unor terenuri aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ către SC CIVITAS COM SRL Tîrgu Neamţ, în scopul amenajării şi administrării parcărilor de reşedinţă
Anexa nr.1,
169 29-08-2018 HOTARÂRE privind aprobarea prelungirii unor Contracte de concesiune prin Act aditional
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4,
168 29-08-2018 HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea inchirierii unui teren in suprafata de 4 mp, destinat amplasarii unui panou publicitar , teren apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt
167 29-08-2018 HOTARÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de proiectare, pentru obiectivul de investiţii ”Construire bloc pentru specialisti din sanatate, situat in incinta Spitalului „Sfantul Dimitrie” Tg. Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 35”
166 29-08-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea Organizarii Protecţiei Civile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Orașul Tîrgu Neamț
Anexa nr.1,
165 29-08-2018 HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2018
Pagina 10 din 161« Prima...89101112...203040...Ultima »