Acasa » Hotarari ale consiliului local (Page 10)

Hotarari ale consiliului local
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
78 26-04-2018 HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2018
77 12-04-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ şi rectificarea Listei de investiţii pentru anul 2018
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
76 12-04-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea unei asocieri cu Judeţul Neamţ prin Consiliul Județean Neamţ în vederea realizării unor lucrări de interes public judeţean
Anexa nr.1,
75 30-03-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea unei asocieri cu Clubul Sportiv Scolar Tirgu Neamț în vederea realizării unui proiect de interes public local
Anexa nr.1,
74 30-03-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Şcolar Neamţ în vederea realizării unui proiect de interes public naţional
Anexa nr.1,
73 30-03-2018 HOTARÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local nr.231/27.10.2016 de aprobare a ofertelor de preţ pentru lucrările de întreţinere executate de către SC Centrul de Întreţinere Urbană SRL în oraşul Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
72 30-03-2018 HOTARARE privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune prin act adițional
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
71 30-03-2018 HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Tîrgu Neamţ, a unor bunuri – mijloace fixe, date în concesiune către CJ ApaServ SA Neamţ, în scopul scoaterii din funcţiune şi casarea acestora în condiţiile legii
Anexa nr.1,
70 30-03-2018 HOTARÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI,) pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare Pavilion central şi dotare Spital orăşenesc „Sfântul Dimitrie”, oraş Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ”
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
69 30-03-2018 HOTARÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI,) pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare și modernizare Cinematograf Ozana, Oraș Tîrgu Neamț”
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
68 30-03-2018 HOTARÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI,) pentru obiectivul de investiţii ” Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, modernizării și dotării Colegiului Tehnic ”Ion Creangă”, oraș Tg. Neamț”
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
67 30-03-2018 HOTARÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI,) pentru obiectivul de investiţii ” Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, modernizării și dotării Liceului Vasile Conta, oraș Tg. Neamț”
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
66 30-03-2018 HOTARÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI,) pentru obiectivul de investiţii ” Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, modernizării și dotării Școlii Domnești Grigore Ghica Vodă Tg. Neamț”
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
65 30-03-2018 HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 21 din 31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ
64 30-03-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
Pagina 10 din 154« Prima...89101112...203040...Ultima »