Acasa » Hotarari ale consiliului local (Page 2)

Hotarari ale consiliului local
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
99 22-04-2021 Hotarare privind stabilirea indemnizatiei lunare a membrilor Consiliului local al orasului Targu-Neamt
98 22-04-2021 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al orasului Targu-Neamt
Anexa nr.1,
97 22-04-2021 Hotarare privind aprobarea Programului si a Bugetului aferent organizarii Festivalului „Bucuria Luminii”, editia a XII-a, 25 aprilie – 4 mai 2021
96 22-04-2021 Hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022
Anexa nr.1,
95 22-04-2021 Hotarare privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Targu-Neamt la data de 31.12.2020
Anexa nr.1,
94 22-04-2021 Hotarare privind indreptarea erorii materiale strecurate in Anexa nr. 3 la HCL nr. 146 din 30.07.2020 privind inventarierea bunurilor care apartin domeniului public al orasului Targu-Neamt, pozitia nr. 770
Anexa nr.1,
93 22-04-2021 Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamt pe anul 2021, estimarile pentru anul 2022 (n+1) si pentru anul 2023 (n+2), precum si a obiectivelor de investitii pentru anul 2021 ale SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamt
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4, Anexa nr.5, Anexa nr.6,
92 22-04-2021 Hotarare pentru modificarea HCL nr. 116/31.05.2018 privind delegarea prin negociere directa a serviciului de administrare intretinere si exploatare a parcarilor cu plata din orasul Targu-Neamt
Anexa nr.1,
91 22-04-2021 Hotarare privind aprobarea participarii orasului Targu-Neamt in calitate de membru fondator la infiintarea ASOCIATIEI CLUSTER „PRODUS IN NEAMT”
Anexa nr.1,
90 22-04-2021 Hotarare privind aprobarea numirii a doi consilieri titulari si doi consilieri supleanti in Adunarea Generala a Actionarilor si in Consiliul de Administratie la Societatea Oglinzi S.A.
89 22-04-2021 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta si a potentialului presedinte de sedinta pentru luna mai 2021
88 14-04-2021 Hotarare privind aprobarea parteneriatului dintre UAT Orasul Targu-Neamt, Asociatia „Romii Romascani” si Fundatia Culturala „Ion Creanga” Targu-Neamt in vederea implementarii proiectului „Sanse egale pentru romii din Targu-Neamt”
87 12-04-2021 Hotarare privind acordarea unui aviz de principiu in vederea lotizarii imobilului cu NCP 52945
86 12-04-2021 Hotarare privind aprobarea casarii unor active fixe din domeniul privat al U.A.T. Targu-Neamt
85 12-04-2021 Hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 6.000.000 lei
Pagina 2 din 20912345...102030...Ultima »