Acasa » Hotarari ale consiliului local (Page 2)

Hotarari ale consiliului local
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
132 22-06-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ
131 22-06-2018 H O T A R A RE privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs a postului de asistent medical principal de la Cabinetul de cardiologie, din cadrul Ambulatoriului integrat al Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ
130 22-06-2018 HOTARÂRE privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat cu Asociaţia de cultură românească „ASTRA ANENII NOI ‚ ,Republica Moldova, în cadrul taberei de cultură şi civilizaţie românească „Acasă la noi” ce va avea loc în luna iulie 2018
Anexa nr.1,
129 22-06-2018 HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la H.C.L nr. 163 /2012 privind aprobarea locurilor de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi de pe raza administrativ – teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ.
Anexa nr.1,
128 22-06-2018 HOTĂRÂRE privind completarea anexei la HCL nr. 176 din 31.08.2016 , privind darea în administrare a unor terenuri aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ către SC CIVITAS COM SRL Tîrgu Neamţ, în scopul amenajării şi administrării parcărilor de reşedinţă
Anexa nr.1,
127 22-06-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului informării şi consultării publicului, a Planului Urbanistic Zonal ,,Introducerea în intravilan a unui teren pentru construirea Complexului de agrement – ȚINUTUL LUI CREANGÃ ”, oraş Tîrgu Neamţ şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia
Anexa nr.1,
126 22-06-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului informării şi consultării publicului, a Planului Urbanistic Zonal în vederea ,,Schimbării destinației teren din zonă locuințe și funcțiuni complementare în zonă de locuințe colective,regim de înălțime P+6 în oraș Tg.Neamț” şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia
Anexa nr.1,
125 22-06-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului informării şi consultării publicului, a Planului Urbanistic Zonal în vederea ,,Construirii unor locuințe pe terenurile ce vor fi atribuite conform Legii 15/2003 în orașul Tîrgu Neamț, str.Tăbăcari, FN” şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia
Anexa nr.1,
124 22-06-2018 HOTĂRÂRE privind revizuirea programului multianual de investiţii precum şi a graficului de eşalonare financiară
Anexa nr.1,
123 22-06-2018 HOTĂRÂRE privind abrogarea poziţiilor nr. 20, 581, 881 şi 882 din anexa la HCL nr. 21 din 31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ la data de 31.12.2017
122 22-06-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente din cadrul proiectului „Eficientizare energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din oraşul Tîrgu Neamţ”, actualizată în urma etapei de evaluare și selecție
121 22-06-2018 HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2018
120 31-05-2018 HOTĂRÂRE privind revizuirea programului multianual de investiţii precum şi a graficului de esalonare financiara
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
119 31-05-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Oraşul Tîrgu Neamţ şi Consiliul Judeţean Neamţ, cu ocazia manifestărilor ”Zilele Cetăţii Neamţ” ce vor avea loc în perioada 29.06.2018 – 01.07.2018
Anexa nr.1,
118 31-05-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea ,, Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamț”
Anexa nr.1,
Pagina 2 din 15012345...102030...Ultima »