Acasa » Hotarari ale consiliului local (Page 2)

Hotarari ale consiliului local
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
179 17-09-2020 Hotarare privind aprobarea repartizarii imobilului din str. Slt. Radu Teoharie bl. G3/100, et. 2, ap 48, oras Targu-Neamt
Anexa nr.1,
178 17-09-2020 Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat conform proiectului tehnic revizuit pentru obiectivul de investitii „Blocuri de locuinte sociale (80 apartamente), Targu-Neamt, judetul Neamt”
Anexa nr.1,
177 17-09-2020 Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat dupa dispozitia de santier nr. 1, pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si dotare Cresa nr. 1, oras Targu-Neamt, judetul Neamt”
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
176 17-09-2020 Hotarare privind aprobarea devizului general final pentru obiectivul de investitii „Realizare retea de canalizare menajera si microstatie de epurare in zona Baile Oglinzi, oras Targu-Neamt”
Anexa nr.1,
175 17-09-2020 Hotarare privind aprobarea cuantumului alocatiei de hrana, a costului mediu lunar de intretinere si a contributiei de intretinere pentru un copil inscris la Cresa nr. 1 Targu-Neamt suportata de parinte/reprezentant legal, pentru anul scolar 2020-2021
174 17-09-2020 Hotarare privind modificare anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al orasului Targu-Neamt nr. 132/07.07.2020 privind aprobarea organigramei si a statutului de functii din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Targu-Neamt
Anexa nr.1,
173 17-09-2020 Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 134 din 07.07.2020 privind aprobarea inceperii investitiei „Modernizare sistem de iluminat public stradal in orasul Targu Neamt, jud. Neamt
21 17-09-2020 Hotarare privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vanzarii unui teren, apartinand domeniului privat al orasului Targu Neamt, prin licitatie publica – 21 mp
171 17-09-2020 Hotarare privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al orasului Targu Neamt, prin licitatie publica – 50 mp
170 17-09-2020 Hotarare privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vanzarii unui teren, apartinand domeniului privat al orasului Targu Neamt, prin licitatie publica – 356 mp
169 26-08-2020 privind acordarea Titlului ”PRO URBE ” Actorului DANIEL IOAN CHIRILĂ
168 26-08-2020 Hotarare privind acordarea Titlului ”PRO URBE ” Domni[oarei VIORELA ELENA CHIPER
167 26-08-2020 Hotarare privind modificarea H.C.L. nr.273 din 27.09.2017, referitoare la acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente şi a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
166 26-08-2020 Hotarare privind aprobarea punerii la dispoziția Comisiei Locale Târgu-Neamț pentru aplicarea legilor fondului funciar a terenului în suprafață de 10.879 mp ce aparţine domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ, cu NC 56867
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
165 26-08-2020 Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat din cadrul proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, modernizării și dotării Liceului Vasile Conta Târgu-Neamț”
Anexa nr.1,
Pagina 2 din 19712345...102030...Ultima »