Acasa » Hotarari ale consiliului local (Page 2)

Hotarari ale consiliului local
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
198 26-09-2018 HOTĂRÂRE privind atribuirea loturilor de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala pentru tineri, in conditiile Legii nr. 15 din 2003, pe terenuri situate in strada TĂBĂCARI din orașul Tîrgu Neamț, judetul Neamț
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
197 26-09-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
196 26-09-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei, in vederea demolarii, a imobilului Cladire Pavilion 2 (cladire C5, conform numar cadastral 1661/Cladire Pavilion Internat 2, pozitia 176, din HCL nr. 20/31.01.2018) situat in incinta Colegiului Tehnic „Ion Creanga”orasul Tirgu Neamt
Anexa nr.1,
195 26-09-2018 HOTARÂRE privind desemnarea a trei reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt in componenta comisiei sociale pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si repartizarea locuintelor sociale
Anexa nr.1,
194 26-09-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor şi repartizarea locuinţelor sociale din orasul Tirgu Neamt si a listei cu actele necesare pentru solicitarea unei locuinte sociale
Anexa nr.1,
193 26-09-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea unui schimb de locuinţe din fondul locativ de stat
192 26-09-2018 HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea inchirierii unui teren, situat in strada Marasesti, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4,
191 26-09-2018 HOTARÂRE privind aprobarea numirii reprezentanţilor consiliului local in Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ de stat din oraşul Tirgu Neamţ, pentru anul şcolar 2018-2019
Anexa nr.1,
190 26-09-2018 HOTARÂRE privind exonerarea obligaţiilor de plată ca urmare a forţei majore pentru SC MERIT 2000 SRL
189 26-09-2018 HOTĂRÂRE privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al orașului Tîrgu Neamţ şi administrarea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, în domeniul public al Judeţului Neamţ, în vederea realizării unor proiecte de interes public judeţean
Anexa nr.1,
188 26-09-2018 HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2018
187 20-09-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tirgu Neamţ pentru anul 2018
Anexa nr.1,
186 20-09-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ şi a Listei de investiţii pentru anul 2018
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
185 20-09-2018 H O T Ă R Â R E privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs a unor posturi la Spitalul Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ
184 20-09-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico – economici din cadrul proiectului „IMBUNATATIREA SERVICIILOR SOCIALE, EDUCATIONALE, CULTURALE SI RECREATIVE DIN ORASUL TIRGU NEAMT”
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
Pagina 2 din 15412345...102030...Ultima »