Acasa » Hotarari ale consiliului local (Page 20)

Hotarari ale consiliului local
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
30 16-02-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului modelului de steag al Unității Administrativ-Teritoriale – Orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
29 16-02-2018 HOTĂRÂRE privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă și sigiliu al Unității Administrativ- Teritoriale – Orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
28 05-02-2018 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 7 din 31.01.2018 privind implementarea proiectului „Reabilitarea Școlii nr. 6 Condreni , și schimbarea destinației în centru pentru persoane cu dizabilități,oraş Tg.Neamț „
Anexa nr.2, Anexa nr.3,
376 22-12-2017 HOTARARE – privind respingerea scutirii la plata majorarilor de intarziere conform Legii 207/2015 privind codul de procedura fiscala si a regulamentului privind acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre persoane fizice
Anexa nr.1,
27 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea numirii a doi consilieri, unul in Consiliul de Administratie si altul in Adunarea Generala la SC Statiunea Oglinzi SA Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
26 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
25 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru scenă de festivităţi
24 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea incheierii unui contract de comodat auto
Anexa nr.1,
23 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei si a componentei comisiei , in vederea demararii procedurii de contractare a unei finantari rambursabile interne in valoare de 6.000.000 lei, pentru asigurarea fondurilor necesare implementarii unor obiective de interes local
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4,
22 31-01-2018 HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, estimari pentru anul 2019 si pentru anul 2020, precum si a obiectivelor de investitii pentru anul 2018 ale societatii comerciale CIVITAS COM SRL
Anexa nr.1,
21 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ la data de 31.12.2017
Anexa nr.1,
20 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ la data de 31.12.2017
Anexa nr.1,
19 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de locuri la Creșa nr. 1 Tîrgu Neamț, a procedurii și a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor în vederea înscrierii copiilor la creșă şi a listei cu actele necesare pentru dosarul de înscriere
Anexa nr.1,
18 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2018, în vederea repartizării persoanelor care trebuie sa efectueze muncă în folosul comunității
Anexa nr.1,
17 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului alocației de hrană, a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției de întreținere pentru un copil înscris la Creșa nr.1 Tg. Neamț suportată de părinte /reprezentat legal care are domiciliul stabil în raza teritorială a oraşului Tg. Neamţ pentru anul 2018
Pagina 20 din 161« Prima...10...1819202122...304050...Ultima »