Acasa » Hotarari ale consiliului local (Page 208)

Hotarari ale consiliului local
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
21 27-02-2009 Hotarare privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt si Fundatia de Dezvoltare Locala „SPERANTA” Tg. Neamt in vederea implementarii proiectului „Verde pentru Tirgu Neamt”
20 27-02-2009 Hotarare privind aprobarea Strategiei locale pentru accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice a orasului Tirgu Neamt
19 27-02-2009 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a Caietului de sarcini ale serviciului de salubrizare
18 27-02-2009 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a Caietului de sarcini ale serviciului de iluminat public
17 27-02-2009 Hotarare pentru stabilirea unor masuri privind gospodarirea orasului Tirgu Neamt, precum si combaterea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii
16 11-02-2009 Hotarare privind aprobarea Master Planului pentru Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor pentru Judetul Neamt
15 11-02-2009 Hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt nr.41/18.04.2008 privind constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara „ECONEAMT”
14 11-02-2009 Hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 31/ 18.04.2008 privind constituirea Asociaþiei de dezvoltare intercomunitarã „AQUA NEAMT”
13 11-02-2009 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna februarie 2009
12 30-01-2009 Hotarare privind evaluarea performantelor profesionale ale secretarului orasului Tirgu Neamt, doamna Maftei Laura Elena pentru perioada 01.12.2007-31.12.2008
11 30-01-2009 Hotarare pentru modificarea si completarea anexelor la H. C. L. nr.58/1999 si H. C. L. nr.106/2003 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Tg Neamt si insusirea evaluarii acestora
Anexa nr.1,
10 30-01-2009 Hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii : « Bloc locuinte sociale – Cartier Blebea Tg.Neamt – jud. Neamt.»
9 30-01-2009 Hotarare privind aprobarea predarii spre administrare si modernizare C. J. Neamt, a tronsonului drumului DJ 157G Tirgu Neamt –Baile Oglinzi km 0+000 –3+350
8 30-01-2009 Hotarare privind aprobarea concesionarii unui spatiu medical in suprafata de 6 m.p., situat la et. I al Ambulatoriului de Specialitate Tg. Neamt, in favoarea d-nei psiholog BACIU MIRELA pentru organizarea unui cabinet psihologic
7 30-01-2009 Hotarare privind scoaterea la licitaþie publicã deschisã în vederea concesionarii a doua spatii cu suprafetele de 76 mp si respectiv 101mp, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt
Pagina 208 din 209« Prima...102030...205206207208209