Acasa » Hotarari ale consiliului local (Page 3)

Hotarari ale consiliului local
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
117 31-05-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
116 31-05-2018 HOTĂRÂRE privind delegarea prin negociere directă a serviciului de administrare a domeniului public şi privat, respectiv de amenajare, organizare şi eploatare a părcărilor cu plată din oraşul Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4,
115 31-05-2018 H O T A R A RE privind aprobarea modificarii statului de functii al Spitalului Oraşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ
114 31-05-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Oraşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ, prin înfiinţarea unui Compartiment de ortopedie-traumatologie în cadrul Secţiei chirurgie generală
113 31-05-2018 HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea închirierii unui teren, situat în strada Plopului, aparţinând domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4,
112 31-05-2018 HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea închirierii unor spatii aflate în incinta Ambulatoriului de specialitate al oraşului Tîrgu Neamţ (Policilinica), situat în B-dul Stefan cel Mare nr. 35, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
111 31-05-2018 HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea închirierii unui teren, situat în Bdul Ştefan cel Mare, aparţinând domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4,
110 31-05-2018 HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea închirierii unor terenuri, situate în strada Mărăşeşti, aparţinând domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4,
109 31-05-2018 HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ” în vederea exercitării votului
108 31-05-2018 HOTǍRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la Contractul Colectiv deMuncă nr.74/31.05.2016
Anexa nr.1,
107 31-05-2018 HOTARÂRE privind aprobarea repartizării locuinţelor ANL din oraşul Tîrgu Neamţ, str. 22 Decembrie, bl. M5, sc. A, ap. 12 şi str. Ştefan cel Mare, bl. V1, ap. 8
Anexa nr.1,
106 31-05-2018 HOTARÂRE la proiectul de hotarare privind încetarea contractului de închiriere pentru locuinţele ANL din oraşul Tîrgu Neamţ, str. 22 Decembrie, bl. M5, sc. A, ap. 12 şi str. Ştefan cel Mare, bl. V1, ap. 8
105 31-05-2018 HOTARÂRE privind aprobarea unui acord de parteneriat în vederea organizării manifestărilor „Zilele Cetăţii Neamt” ce vor avea loc în perioada 29.06. – 01.07.2018 la Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
104 31-05-2018 HOTĂRÂRE privind revizuirea programului multianual de investiţii precum şi a graficului de eşalonare financiară
Anexa nr.1,
103 31-05-2018 HOTARÂRE privind aprobarea vanzării prin licitaţie publică a unui bun imobil, aparţinând domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ, situat în Str. 22 Decembrie, bl.M15, nr.3, parter, în suprafaţă construită de 76 mp
Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4,
Pagina 3 din 15012345...102030...Ultima »