Acasa » Hotarari ale consiliului local (Page 3)

Hotarari ale consiliului local
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
47 27-02-2018 HOTĂRÂRE privind concesionarea directa a unui teren in suprafata de 8 mp apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt
46 27-02-2018 HOTĂRÂRE privind concesionarea directa a unui teren in suprafata de 2, 56 mp, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
45 27-02-2018 HOTĂRÂRE privind darea in folosinta gratuita a suprafeţei de 72 mp teren, apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, catre DELGAZ – GRID S.A (fost E-ON Distributie Romania S.A)
44 27-02-2018 HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
43 27-02-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile permanente aflate pe teritoriul administrativ al oraşului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
42 27-02-2018 HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2018
41 16-02-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ şi a Listei de investiţii pentru anul 2018
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
40 16-02-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de asistenţă socială a oraşului Tirgu Neamţ pentru anul 2018, precum şi a listei de investiţii
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
39 16-02-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului și a bugetului aferent organizării manifestării ”Zilele Ion Creangă”, ediția a XLVIII-a – 1-3 MARTIE 2018
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
38 16-02-2018 HOTĂRÂRE privind stabilirea contravalorii normei de hrană, pentru personalul Serviciului Public Poliţia Locală a Orasului Tîrgu Neamţ
37 16-02-2018 HOTǍRÂRE privind aprobarea Organigramei si Statului de funcţii al Spitalului orăsenesc “Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ, valabile pe anul 2018
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4, Anexa nr.5,
36 16-02-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 336/24.11.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii serviciului din orașul Tîrgu Neamț care nu au încheiate contracte de prestări servicii
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4,
35 16-02-2018 HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli-estimat al Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt, pentru anul 2018
Anexa nr.1,
34 16-02-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
33 16-02-2018 HOTARÂRE privind aprobarea fazei Notă conceptuală, Tema de proiectare si a valorii estimate pentru executia obiectivului ”Lucrari de autorizare PSI la Centrul „Sfanta Teodora, oraşul Tîrgu Neamţ, etapa 2”
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
Pagina 3 din 14512345...102030...Ultima »