Acasa » Hotarari ale consiliului local (Page 3)

Hotarari ale consiliului local
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
38 28-02-2019 Hotarare privind aprobarea actualizarii Regulamentului de Organizare si Functionare a Politiei Locale a orasului Targu-Neamt
Anexa nr.1,
37 28-02-2019 Hotarare privind acceptarea unei oferte de donatie a unui imobil situat in Targu-Neamt
Anexa nr.1,
36 28-02-2019 Hotarare privind numirea Administratorului special al SC CENTRUL DE INTRETINERE URBANA SRL Targu Neamt
35 28-02-2019 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna martie 2019
34 11-02-2019 Hotarare privind modificarea anexei nr. 1 la HCL 270 / 21.11.2018
33 23-01-2019 HOTARÂRE privind aprobarea devizului general actualizat in preturi ianuarie 2019, pentru obiectivul de investitii „Blocuri de locuinte sociale (80 apartamente), Tg.Neamt, judetul Neamt”
32 23-01-2019 HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2019
31 23-01-2019 HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 21 din 31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Târgu Neamţ
Anexa nr.1,
30 23-01-2019 HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primariei orasului Târgu Neamt şi al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al oraşului Târgu Neamţ, incepând cu data de 01.01.2019
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
29 23-01-2019 HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului unei burse de merit/performanță și a numărului acestora acordate elevilor din învațământul preuniversitar de stat în anul 2018-2019
Anexa nr.1,
28 23-01-2019 HOTĂRÂRE privind aprobarea unui act aditional la Acord de Parteneriat 193/13.10.2017 intre Orașul Târgu Neamt si Centrul Judeţean de Excelenţă Neamţ
Anexa nr.1,
27 23-01-2019 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu Neamţ
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
26 23-01-2019 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare pentru orasul Târgu Neamt
Anexa nr.1,
25 23-01-2019 HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a beneficiarilor Centrului de Primire în regim de Urgență pentru Persoane fără Adăpost ”Sf. Teodora” Tg. Neamț ” pentru anul 2019
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
24 23-01-2019 HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului alocației de hrană, a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției de întreținere pentru un copil înscris la Creșa nr.1 Tg. Neamț suportată de părinte /reprezentant legal care nu are domiciliul stabil în raza teritorială a oraşului Tg. Neamţ pentru anul 2019
Pagina 3 din 16512345...102030...Ultima »