Acasa » Hotarari ale consiliului local (Page 5)

Hotarari ale consiliului local
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
18 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2018, în vederea repartizării persoanelor care trebuie sa efectueze muncă în folosul comunității
Anexa nr.1,
17 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului alocației de hrană, a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției de întreținere pentru un copil înscris la Creșa nr.1 Tg. Neamț suportată de părinte /reprezentat legal care are domiciliul stabil în raza teritorială a oraşului Tg. Neamţ pentru anul 2018
16 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului alocației de hrană, a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției de întreținere pentru un copil înscris la Creșa nr.1 Tg. Neamț suportată de părinte /reprezentant legal care nu are domiciliul stabil în raza teritorială a oraşului Tg. Neamţ pentru anul 2018
15 31-01-2018 HOTĂRÂRE Privind aprobarea Documentației de Urbanism ” Regulamentul Local de Urbanism” al orașului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
14 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 7 mp teren, aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ, către DELGAZ – GRID S.A (fost E-ON Distributie Romania S.A)
Anexa nr.1,
13 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind concesionarea directa a unui teren in suprafata de 2, 85 mp apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
12 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr.3 din 04.06.2007
Anexa nr.1,
11 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului aditional nr.2 la Contractul de concesiune nr.1252 din 01.03.1999
Anexa nr.1,
10 31-01-2018 HOTARÂRE privind propunerea de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului orașului Tîrgu Neamț, Ţuţu Ion pentru perioada 27.06.2017 – 27.12.2017
Anexa nr.1,
9 31-01-2018 HOT|RÂRE privind propunerea de evaluare a performan]elor profesionale, pentru perioada 01.01.2017 – 31.05.2017, pentru doamna Maftei Laura Elena care a deţinut funcţia de secretar al ora[ului T`rgu Neam] până la data de 31.05.2017
Anexa nr.1,
8 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaţiei imobilului din str. Cuza – Vodă nr. 42 Tîrgu Neamţ în locuinţă socială
7 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind implementarea proiectului „Reabilitarea Școlii nr. 6 Condreni și schimbarea destinației în centru pentru persoane cu dizabilități, oraș Tg. Neamț”
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
6 31-01-2018 HOTARÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI,) pentru obiectivul de investiţii ” Reabilitarea școlii nr. 6 Condreni și schimbarea destinației în centru pentru persoane cu dizabilități, oraș Tg. Neamț”
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
5 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind scutirea la plată a majorărilor de întârziere la persoane juridice
Anexa nr.1,
4 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2018
Pagina 5 din 145« Prima...34567...102030...Ultima »