Acasa » Hotarari ale consiliului local (Page 60)

Hotarari ale consiliului local
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
152 19-07-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii actului adiţional nr.2 la Contractul de concesiune nr. 41/21.04.2008 (HCL nr. 34/18.04.2008)
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
151 19-07-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unui imobil (teren) aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ
150 19-07-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea unui Acord de parteneriat ncheiat între Poliţia locală a oraşului Tîrgu Neamţ şi Spitalul orăşenesc ,,Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
149 19-07-2018 HOTĂRÂRE privind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice a unor suprafeţe de teren situate în intravilanul oraşului Tîrgu Neamţ, conform art. 36 din Legea 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa nr.1,
148 19-07-2018 HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2018
147 04-07-2018 HOTARÂRE privind aprobarea unui protocol de colaborare în vederea realizării în comun a Festivalului Internaţional de Folclor Ceahlăul
Anexa nr.1,
146 04-07-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ şi a Listei de investiţii pentru anul 2018
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
145 04-07-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de asistenţă socială a oraşului Tirgu Neamţ pentru anul 2018, precum şi a listei de investiţii
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
144 04-07-2018 HOTARÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza SF) pentru obiectivul de investiţii ” Construire bloc de locuinte sociale, str. Unirii, oraşul Tîrgu Neamţ, judetul Neamt”
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
143 04-07-2018 HOTARÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza SF) pentru obiectivul de investiţii ” Construire bloc ANL, str. Unirii, oraşul Tîrgu Neamţ, judetul Neamt”
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
142 04-07-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea a documentaţia tehnico – economică (faza DALI) şi indicatorii tehnico economici din cadrul proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, modernizării și dotării Colegiului Tehnic Ion Creangă Tîrgu Neamț”
Anexa nr.1,
141 04-07-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea a documentaţia tehnico – economică (faza DALI) şi indicatorii tehnico – economici din cadrul proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, modernizării și dotării Liceului Vasile Conta Tîrgu Neamț”
Anexa nr.1,
140 04-07-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea a documentaţia tehnico – economică (faza DALI) şi indicatorii tehnico – economici din cadrul proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, modernizării și dotării Școlii Gimnaziale nr. 2 Grigore Ghica Vodă Tîrgu Neamț”
Anexa nr.1,
139 04-07-2018 HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 21 din 31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
138 04-07-2018 HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 122 din 22.06.2018 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente din cadrul proiectului „Eficientizare energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din oraşul Tîrgu Neamţ”, actualizată în urma etapei de evaluare și selecție
Pagina 60 din 209« Prima...102030...5859606162...708090...Ultima »