Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2010 (Page 10)

Hotarari din anul 2010
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
22 28-01-2010 Hotarare privind predarea in administrare a bunurilor achizitionate in cadrul proiectului PHARE 2005- ECO-MANAGEMENT Tirgu Neamt , catre SC ECO TG SRL Tirgu Neamt
21 28-01-2010 Hotarare privind aprobarea arondarii Gradinitei cu program prelungit normal Nr. 2Tirgu Neamt la Scoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Tirgu Neamt
20 28-01-2010 Hotarare privind scoaterea la licitaþie publica deschisa in vederea concesionarii a cinci locuri – destinate difuzarii presei- teren apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt
19 28-01-2010 Hotarare privind concesionarea directa , fara licitatie publica, a unor terenuri apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt
18 28-01-2010 Hotarare privind aprobarea contractului de asociere / cofinantare cu S.C. E-ON Gaz Distributie, pentru extinderea conductei de distributie gaze naturale in orasul Targu-Neamt, cartier Humulesti
17 28-01-2010 Hotarare privind punerea la dispozitia proiectului „Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in Judetul Neamt” a terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente obiectului de investitii …
16 28-01-2010 Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt nr.130/19.12.2008 privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice
15 28-01-2010 Hotarare privind aprobarea contractarii unui credit pentru investitii in valoare de 5.350.000 euro
14 28-01-2010 Hotarare privind scutirea de la plata a impozitelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
13 28-01-2010 Hotarare privind aprobarea Protocolului de Infratire intre orasul Tirgu Neamt( Romania) si orasul Dendermonde (Belgia)
12 28-01-2010 Hotarare privind insusirea Raportului Primarului orasului Tirgu Neamt asupra gestionarii, in anul 2009, a bunurilor din domeniul public si domeniul privat al orasului Tirgu Neamt, raport intocmit in conformitate cu prevederile art. 122 din …..
11 28-01-2010 Hotarare Pentru modificarea pozitiei 9 din anexa nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.49 din 24.04.2009 privind constituirea Comisiei de Siguranta Circulatiei din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt precum si aprobarea Regulamentului de organizare…
10 28-01-2010 Hotarare pentru modificarea punctului nr. 3 din Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local nr. 79 din 29.08.2008 privind numirea componentei AGA si a CA de la S.C. CIVITAS COM SRLTirgu Neamt pentru mandatul 2008-2012
9 28-01-2010 Hotarare pentru modificarea anexei la hotararea consiliului local nr.50/26.06.2008 privind modificarea si completarea anexei la hotararea consiliului local nr.48 din 18.06.2008 pentru organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de …
8 28-01-2010 Hotarare privind validarea mandatului de consilier local a domnului Baltatescu Vasile
Pagina 10 din 11« Prima...7891011