Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2013 (Page 16)

Hotarari din anul 2013
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
19 27-02-2013 HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.71/04.07.2012
18 27-02-2013 HOTĂRÂRE privind modificarea punctului 4 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.70/04.07.2012 privind constituirea Comisiei de Siguranță Circulației din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț
17 27-02-2013 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru luna februarie 2013
16 30-01-2013 HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli definitiv al Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt pe anul 2012 Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt
15 30-01-2013 H O T A R A RE privind nominalizarea posturilor de specialitate medico-sanitar propuse de catre Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tirgu Neamt pentru ocuparea prin concurs sau examen
14 30-01-2013 HOTĂRÂRE privind scutirea de la plată a impozitelor, taxelor şi majorărilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal şi O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
Anexa nr.1,
13 30-01-2013 HOTĂRÂRE privind aprobarea parteneriatului dintre Fundaţia Culturală Ion Creangă Tg. Neamţ si Unitatea administrativ teritorială Orasul Tîrgu Neamţ prin Casa Culturii „Ion Creangă” în cadrul proiectului „Festivalul Naţional Ion Creangă”
12 30-01-2013 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Clubul de lectură pentru copii PICI …CITICI” si a cheltuielilor legate de proiect
11 30-01-2013 HOTARÂRE privind aprobarea vânzării unui teren proprietate privată a orasului Tîrgu Neamţ, în suprafaţă de 403 mp, situat în orasul Tîrgu Neamţ, str. Mihail Kogălniceanu, (teren aferent Centalei Termice nr.1)
10 30-01-2013 HOTARÂRE privind aprobarea vânzării unui teren proprietate privată a orasului Tîrgu Neamţ, în suprafaţă de1074 mp, situat în orasul Tîrgu Neamţ, str. Pictor Grigorescu, nr. 10.
9 30-01-2013 HOTARARE privind aprobarea sumelor alocate de natura transferurilor din Bugetul de venituri si cheltuieli al Orasului Tirgu Neamt, pentru perioada ianuarie-martie 2013, pentru finantarea asociatiilor ,Ffundatiilor si a Spitalului Orasenesc „Sf Dimitrie” precum si a listei de investii. Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt
8 30-01-2013 HOTǍRÂRE Privind fixarea datei de plată a indemnizației de consilier local
7 30-01-2013 HOTARARE privind completarea si modificarea actului constitutiv SC ECO TG SRL Tirgu Neamt
6 30-01-2013 HOTARARE privind revocarea din functia de administrator al societatii SC SC ECO TG SRL Tirgu Neamt a domnului Mironeasa Adrian si numirea in functia de administrator al societatii SC ECO TG SRL Tirgu Neamt a domnului Marian Viorel, actualizarea actului constitutiv al societatii cu numirea noului administrator
5 30-01-2013 HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC ECO TG SRL Tirgu Neamt pentru anul 2013 precum si estimari pentru urmatorii doi ani
Pagina 16 din 17« Prima...10...1314151617