Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2015 (Page 19)

Hotarari din anul 2015
11 23-01-2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea incheierii unui contract de comodat auto
10 23-01-2015 HOTARARE privind aprobarea organigramei si al statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului si pentru serviciile publice subordonate Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt pentru anul 2015
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4, Anexa nr.5, Anexa nr.6, Anexa nr.7, Anexa nr.8, Anexa nr.9, Anexa nr.10, Anexa nr.11,
9 23-01-2015 HOTARARE privind aprobarea concediului de odihnă al Primarului oraşului Tîrgu Neamt domnul Harpa Vasilică
8 23-01-2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contract de delegare a gestiunii prin atribuire directă a serviciului de salubrizare nr. 5/22.01.2010
Anexa nr.1,
7 23-01-2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea traseelor parcurse de microbuzul scolar NT-10-WXZ precum si a cotei de carburant necesara pentru un an scolar
6 23-01-2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizarii excedentului anual al Bugetului local , rezultat ia incheierea execitiului bugetar 2014
Anexa nr.1,
5 23-01-2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2015, în vederea repartizării persoanelor care trebuie să efectueze muncă în folosul comunitătii
4 23-01-2015 H O T Ă R Â R E privind aprobarea reţelei scolare a orasului Tîrgu Neamţ pentru anul scolar 2015-2016
Anexa nr.1,
3 23-01-2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea lotizării terenului în suprafaţă de 14380 mp, nr. cadastral 50214, situat în B-dul Mihai Eminescu nr. 14 aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
2 23-01-2015 HOTĂRÂRE privind scutirea de la plată a impozitelor, taxelor si majorărilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
Anexa nr.1,
1 23-01-2015 HOTARÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna ianuarie 2015
Pagina 19 din 19« Prima...10...1516171819