Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2016 (Page 5)

Hotarari din anul 2016
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
234 15-11-2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea „Strategiei Energetice a orasului Tirgu Neamt, judetul Neamt, pentru perioada 2016-2022”
Anexa nr.1,
233 15-11-2016 HOTARÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna noiembrie 2016
232 27-10-2016 HOTARARE privind aprobarea concediului de odihna al Primarului orasului Tirgu Neamt domnul Harpa Vasilică
231 27-10-2016 HOTARÂRE privind aprobarea ofertelor de pret pentru lucrarile de intretinere executate de catre SC Centrul de Intretinere Urbana SRL in orasul Tirgu Neamt
230 27-10-2016 HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificarii art.33(1) din Contractul de administrare nr. 148/28.11.2008 (nr. 2662/12.11.2008)
229 27-10-2016 HOTARARE Privind aprobarea Regulamentului pentru repartizarea suprafeţelor de teren disponibile si libere de sarcini, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală de către tineri, conform Legii 15/2003 precum si a vanzarii acestora
Anexa nr.1,
228 27-10-2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru trim.Ill – anul 2016
Anexa nr.1,
227 27-10-2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea lotizării unor terenuri aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
226 27-10-2016 HOTĂRÎRE pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr 62/2008.
225 27-10-2016 HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea HCL nr. 62 din 27.03.2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în oraşul Tîrgu Neamţ pentru operatorul S.C. CIVITAS COM S.R.L. Tîrgu Neamţ.
224 27-10-2016 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 131 din 30.10.2012 privind darea in administrare a unor terenuri aparţinând domeniului public al oraşului catre SC CIVITAS COM SRL Tirgu Neamt
223 27-10-2016 HOTǍRÂRE Privind aprobarea concesion\rii unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical situat `n Ambulatoriul de specialitate al ora[ului T`rgu Neam] `n favoarea doamnei Sava Tamara reprezentant legal al cabinetului medical dr. Sava Tamara
222 27-10-2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între oraşul Tîrgu Neamţ, județul Neamț din România şi comuna Bubuieci, Municipiul Chișinău din Republica Moldova
Anexa nr.1,
221 27-10-2016 HOTĂRÂRE privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu catre Inspectoratul de Jandarmi Judetean Neamt
Anexa nr.1,
220 20-10-2016 HOTARARE privind transformarea postului de consilier I cu studii superioare `n consilier IA cu studii superioare de scurta durata , post prev\zut la pozi]ia nr. 2 din anexa nr. 10 aprobat\ prin H.C.L. nr. 150/08.07.2015
Pagina 5 din 20« Prima...34567...1020...Ultima »