Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2017 (Page 8)

Hotarari din anul 2017
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
271 27-09-2017 HOTARÂRE privind aprobarea repartizarii ap. 14 si 36 in bl. V1, str. Stefan cel Mare, oras Tirgu Neamt
Anexa nr.1,
270 27-09-2017 HOTĂRÂRE privind desemnarea unui consilier local ca membru al Consiliului Comunitar Consultativ
269 27-09-2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului maxim şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor materiale şi financiare excepţionale prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
268 27-09-2017 HOTĂRÂRE privind alegerea preşedinţilor de şedinţă pentru lunile septembrie şi octombrie 2017
267 31-08-2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tirgu Neamţ pentru anul 2017
Anexa nr.1,
266 31-08-2017 HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren din domeniul public al ora[ului Tîrgu Neamţ şi administrarea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, în domeniul public al Judeţului Neamţ, în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean
265 31-08-2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea diminuarii suprafetei de pajiste aferente Contractului de inchiriere nr.127 din 08.06.2015 incheiat intre Orasul Tirgu Neamt si Asociatia Crescatorilor de animale ,,Aerodrom”
Anexa nr.1,
264 31-08-2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului și a bugetului aferent organizării acțiunilor de interes local și județean ce se vor desfășura în perioada 8-10 septembrie 2017 în orașul Tîrgu Neamț
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
263 31-08-2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt precum si a Listei de investitii pentru anul 2017
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
262 31-08-2017 HOTARÂRE privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt prin Consiliul Jude]ean Neamţ in vederea realizarii unei actiuni de interes public judetean
Anexa nr.1,
261 28-08-2017 HOTARÂRE privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat cu Asociatia “Valea Ozanei” Tirgu Neamt, cu ocazia manifestarilor ”Zilelor Orasului Tirgu Neamt” ce vor avea loc în perioada 08-10 septembrie 2017
Anexa nr.1,
260 28-08-2017 HOTARÂRE privind schimbarea denumirii investitiei ”Reabilitare corp principal si dotare cu echipament si mobilier – Colegiul National „Stefan cel Mare”, oraşul Tîrgu Neamţ, judetul Neamt” in ”Reabilitare a trei corpuri (C1, C2, C3) si dotare cu echipament si mobilier – Colegiul National „Stefan cel Mare”, oraşul Tîrgu-Neamţ, judetul Neamt” si aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI,) pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare a trei corpuri (C1, C2, C3) si dotare cu echipament si mobilier – Colegiul National „Stefan cel Mare”, oraşul Tîrgu-Neamţ, judetul Neamt”
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
259 28-08-2017 HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa realizarea expertizei tehnice extrajudiciare pentru obiectivul de investitii “ Realizare rețea de canalizare menajeră și microstație de epurare în zona Băile Oglinzi, oraș Târgu-Neamț “ – rest de executat
258 28-08-2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cuprinzând persoanele fizice care au promovat examenul de atestare din luna iulie 2017, în vederea obținerii ATESTATULUI necesar exercitării profesiei de administrator
Anexa nr.1,
257 28-08-2017 HOTĂRÂRE privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din oraşul Tîrgu Neamţ aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
Anexa nr.1,
Pagina 8 din 26« Prima...678910...20...Ultima »