Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2011 (Page 4)

Hotarari din anul 2011
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
86 27-05-2011 Hotarare privind aprobarea parteneriatului dintre orasul Tîrgu Neamt prin Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamþ si Spitalul Orãsenesc Tîrgu Neamþ în vederea participãrii la programul „Împreunã pentru fiecare”
85 27-05-2011 Hotarare pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 155 din 17.12.2010 privind însusirea inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul privat al orasului Tîrgu Neamþ
84 27-05-2011 Hotarare privind scoaterea la licitaþie în vederea concesionãrii, a unei suprafeþe de 35,0 mp teren aparþinând domeniului public al orasului Tîrgu Neamþ, situat pe str. 1 Decembrie 1918 (parcare Stadion)
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
83 27-05-2011 Hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii « Extindere conducte de distributie gaze naturale presiune redusa in cartier Humulesti, Tg. Neamt, jud.Neamt. »
82 27-05-2011 Hotarare privind aprobarea proiectului “Modernizare drumuri exploatare agricole oras Tîrgu Neamþ, jud. Neamþ: De 467/2, De 437, De 442, De 372, De 404, De 394, De 378, De 381”
81 27-05-2011 Hotarare privind modificarea art. 1 alin (3) din Hotarârea Consiliului Local nr.97/28.08.2009 privind darea in administrare si exploatare a depozitului orasenesc de deseuri menajere, societatii de salubrizare S.C. Eurosal Trade S.R.L. Tirgu Neamt
80 27-05-2011 Hotarare privind aprobarea ”Planului strategic de actiuni pentru combaterea, atenuarea si adaptarea la efectele Schimbarilor Climatice in orasul Tirgu Neamt”, in conformitate cu cerintele Pactului Primarilor
Anexa nr.1,
79 27-05-2011 Hotarare pentru modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr 62/01.08.2008 privind atribuirea în gestiune delegatã a serviciului de transport public local în regim de taxi …
Anexa nr.1,
78 27-05-2011 Hotarare privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2012
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
77 27-05-2011 Hotarare privind scutirea de la platã a impozitelor, dobânzilor ºi penalitãþilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal ºi O.G. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã
76 27-05-2011 Hotarare Privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi din cadrul Spitalului Orasenesc Tirgu Neamt
75 27-05-2011 Hotarare pentru modificarea punctului 4 din anexa nr.1 la hotararea consiliului local nr.84 din 12.08.2010 privind aprobarea componentei Consiliului de Administratie din cadrul Spitalului orasenesc Targu Neamt
74 27-05-2011 Hotarare pentru modificarea punctului nr. 3 din Anexa nr.1 la Hotãrarea Consiliului Local nr.166 din 18.12.2009 privind numirea componentei AGA de la S.C. ECO TG S.R.L T`rgu Neamþ pentru mandatul 2009-2012
73 27-05-2011 Hotarare pentru modificarea punctului nr. 1 din Anexa nr.1 la Hotãrarea Consiliului Local nr. 79 din 29.08.2008 privind numirea componentei AGA si a CA de la S.C. CIVITAS COM SRLTirgu Neamþ pentru mandatul 2008-2012
72 27-05-2011 Hotarare pentru modificarea anexei la hotararea consiliului local nr.50/26.06.2008 privind modificarea si completarea anexei la hotararea consiliului local nr.48 din 18.06.2008 pentru organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de act
Pagina 4 din 9« Prima...23456...Ultima »