Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2011 (Page 6)

Hotarari din anul 2011
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
56 27-04-2011 Hot. privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu din incinta imobilului situate in str. M. Sadoveanu nr.5, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, catre Dir. de Sanatate Publica Nt., in vederea infiintarii unui centru de permanenenta
55 27-04-2011 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Tirgu Neamt
Anexa nr.1,
54 27-04-2011 Hotarare privind scutirea de la plata a impozitelor, dobanzilor si penalitatilor de întarziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Anexa nr.1,
53 19-04-2011 Hotarare privind darea in administrarea Minist. Dezv. Regionale si Turismului al tronsoanelor de drumuri de interes local situate in intravilanul orasului Tg Neamt, in vederea realizarii obiectivului de investitii „Modernizare strazi in orasul Tg. Neamt”
52 19-04-2011 Hotarare Privind aprobarea obiectivului de investitii: « Modernizare strazi in orasul Targu-Neamt, judetul Neamt »
51 19-04-2011 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna aprilie 2011
50 30-03-2011 Hotarare pentru completarea anexelor la Hotararea Consiliului Local nr. 154 din 17.12.2010 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Tirgu Neamt
49 30-03-2011 Hotarare privind majorarea capitalului social al S.C. ECO TG S.R.L Tirgu Neamt
48 30-03-2011 Hotarare privind majorarea capitalului social al SC PRIM LOCATO SRL Tirgu Neamt
47 30-03-2011 Hotarare privind aprobare traseu Variantã de ocolire a orasului Tirgu Neamt
46 30-03-2011 Hotarare privind prelungirea valabilitãþii PUG al orasului Tirgu Neamt
45 30-03-2011 Hotarare privind modificarea HCL 164/18.12.2009 pentru aprobarea asocierii, infiintarea S.C. ECO TG S.R.L Tirgu Neamt si aprobarea Actului Constitutiv al societatii comerciale si al statului de functiuni
43 30-03-2011 Hotarare privind modificarea si completarea anexelor la Hotararea Consiliului Local nr. 155 din 17.12.2010, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului Tirgu Neamt
42 30-03-2011 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului Tirgu-Neamt
Anexa nr.1,
41 30-03-2011 Hotarare privind inchirierea unui spatiu în suprafata de 67,05 mp apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt pentru desfasurarea activitatii Biroului Parlamentar al Colegiului nr.7 Neamt
Pagina 6 din 9« Prima...45678...Ultima »