Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2020 (Page 3)

Hotarari din anul 2020
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
164 26-08-2020 Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat din cadrul proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, modernizării și dotării Colegiului Tehnic Ion Creangă Târgu-Neamț”
Anexa nr.1,
163 26-08-2020 Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat la faza P.T. și a cheltuielilor legate de proiectul ”REABILITARE SPAȚII VERZI ZONA BLD. MIHAI EMINESCU – POLICLINICĂ, ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”
162 26-08-2020 Hotarare privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Iliescu Constantin şi declararea ca vacant a locului deținut de acesta
161 26-08-2020 Hotarare privind asumarea/neasumarea responsabilităților organizării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2020-2021
160 26-08-2020 Hotarare privind aprobarea Programului şi a bugetului aferent organizării manifestărilor dedicate Zilelor Oraşului Târgu Neamţ, ediţia a XXX-a, 4 – 6 / 8 septembrie 2020
Anexa nr.1,
159 26-08-2020 Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu Neamţ pentru anul 2020, precum şi a listei de investiţii
Anexa nr.1,
158 26-08-2020 Hotarare privind rectificarea Bugetului local al orașului Târgu Neamț pentru anul 2020
Anexa nr.1,
157 17-08-2020 Hotarare privind modificarea art. 3 din HCL nr. 266/31.08.2017 privind trecerea unui teren din proprietatea orasului Targu Neamt si administrarea Consiliului Local al orasului Targu Neamt, in proprietatea judetului Neamt si administrarea Consiliului Judetean Neamt, in vederea realizarii unui proiect de interes public judetean
156 17-08-2020 Hotarare privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului, construcţii si teren aferent şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare Pavilion Central şi dotare Spital orăşenesc ”Sfântul Dimitrie”, oraş Târgu Neamţ”, B-dul Ştefan cel Mare,nr. 35, oraş Târgu Neamţ, jud. Neamţ
155 17-08-2020 Hotarare privind aprobarea documentațiilor tehnico economice (faza DALI) și indicatoriilor tehnico economici din cadrul proiectului ”Intervenții în vederea eficientizării energetice – Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc C1, Bloc M4 – oraș Târgu Neamț”
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4, Anexa nr.5,
154 17-08-2020 Hotarare pentru modificarea anexei nr. 5 din HCL nr. 301/24.10.2019 privind aprobarea organigramei si a statelor de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului si pentru serviciile publice subordonate Consiliului Local al orasului Târgu- Neamt
Anexa nr.1,
153 17-08-2020 Hotarare privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 iunie 2020
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
152 17-08-2020 Hotarare privind rectificarea Bugetului local al orașului Târgu Neamț și a Listei de investiții pentru anul 2020
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
151 17-08-2020 Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a potenţialului preşedinte de şedinţă pentru luna septembrie 2020
150 05-08-2020 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico economice (faza DALI) si indicatorii tehnico economici din cadrul proiectului „Reabilitare si eficientizare energetica Spital Orasenesc „SFantul Dimitrie” Targu Neamt – Corpurile C1 (Cladire Chirurgie) si C7 (Cladirea Spalatorie si Bucatarie)”
Anexa nr.1,
Pagina 3 din 1312345...10...Ultima »