Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2020 (Page 5)

Hotarari din anul 2020
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
184 17-09-2020 Hotarare privind rectificarea pozitiei nr. 257 din anexa nr. 2 la Hotararea de Consiliu Local nr. 145/30.07.2020 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Targu-Neamt la data de 31.12.2019
Anexa nr.1,
183 17-09-2020 Hotarare privind aprobarea apartamentarii unui imobil – Cladire Primaria Veche C1, cu terenul aferent (150 mp) apartinand domeniului public al orasului Targu-Neamt
Anexa nr.1,
182 17-09-2020 Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamt pe anul 2020, estimarile pentru anul 2021 (n+1) si pentru anul 2022 (n+2), precum si a obiectivelor de investitii pentru anul 2020 ale SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamt
Anexa nr.1,
181 17-09-2020 Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Targu Neamt si a listei de investitii pentru anul 2020
Anexa nr.1,
180 17-09-2020 Hotarare privind rectificarea Bugetului local al orasului Targu-Neamt pentru anul 2020
Anexa nr.1,
179 17-09-2020 Hotarare privind aprobarea repartizarii imobilului din str. Slt. Radu Teoharie bl. G3/100, et. 2, ap 48, oras Targu-Neamt
Anexa nr.1,
178 17-09-2020 Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat conform proiectului tehnic revizuit pentru obiectivul de investitii „Blocuri de locuinte sociale (80 apartamente), Targu-Neamt, judetul Neamt”
Anexa nr.1,
177 17-09-2020 Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat dupa dispozitia de santier nr. 1, pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si dotare Cresa nr. 1, oras Targu-Neamt, judetul Neamt”
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
176 17-09-2020 Hotarare privind aprobarea devizului general final pentru obiectivul de investitii „Realizare retea de canalizare menajera si microstatie de epurare in zona Baile Oglinzi, oras Targu-Neamt”
Anexa nr.1,
175 17-09-2020 Hotarare privind aprobarea cuantumului alocatiei de hrana, a costului mediu lunar de intretinere si a contributiei de intretinere pentru un copil inscris la Cresa nr. 1 Targu-Neamt suportata de parinte/reprezentant legal, pentru anul scolar 2020-2021
174 17-09-2020 Hotarare privind modificare anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al orasului Targu-Neamt nr. 132/07.07.2020 privind aprobarea organigramei si a statutului de functii din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Targu-Neamt
Anexa nr.1,
173 17-09-2020 Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 134 din 07.07.2020 privind aprobarea inceperii investitiei „Modernizare sistem de iluminat public stradal in orasul Targu Neamt, jud. Neamt
172 17-09-2020 Hotarare privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vanzarii unui teren, apartinand domeniului privat al orasului Targu Neamt, prin licitatie publica – 21 mp
171 17-09-2020 Hotarare privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al orasului Targu Neamt, prin licitatie publica – 50 mp
170 17-09-2020 Hotarare privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vanzarii unui teren, apartinand domeniului privat al orasului Targu Neamt, prin licitatie publica – 356 mp
Pagina 5 din 17« Prima...34567...10...Ultima »