Acasa » Hotarari ale consiliului local (Page 4)

Hotarari ale consiliului local
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
168 29-08-2018 HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea inchirierii unui teren in suprafata de 4 mp, destinat amplasarii unui panou publicitar , teren apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt
167 29-08-2018 HOTARÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de proiectare, pentru obiectivul de investiţii ”Construire bloc pentru specialisti din sanatate, situat in incinta Spitalului „Sfantul Dimitrie” Tg. Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 35”
166 29-08-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea Organizarii Protecţiei Civile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Orașul Tîrgu Neamț
Anexa nr.1,
165 29-08-2018 HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2018
164 09-08-2018 HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT DIN CADRUL PROIECTULUI: ” Imbunătățirea accesului populației din județele Vaslui, Bacău și Neamț la servicii medicale de urgență”,
Anexa nr.1,
163 09-08-2018 HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT DIN CADRUL PROIECTULUI: „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Vaslui, Bacău şi Neamţ”,
Anexa nr.1,
162 09-08-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Compartimentului ‚, Servicii de Îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice” din cadrul Direcției de Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamț și a modelului de contract pentru acordarea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
161 09-08-2018 HOTĂRÂRE privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al orașului Tîrgu Neamţ ” Agentului Șef de Poliție OVIDIU BUSUIOC
160 09-08-2018 HOTÃRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt si a Listei de investitii, pentru anul 2018
Anexa nr.1,
159 19-07-2018 HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 52 mp teren, aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ, către DELGAZ – GRID S.A (fost E-ON Distribuţie România S.A.)
158 19-07-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 iunie 2018
Anexa nr.1,
157 19-07-2018 HOTĂRÂRE privind preluarea în administrarea Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamț și înregistrarea în contabilitate a unor bunuri imobile, proprietate privată a statului
Anexa nr.1,
156 19-07-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la Contractul Colectiv de Muncă nr.126/21.07.2016 din cadrul Direcției de Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamț
Anexa nr.1,
155 19-07-2018 HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 21 din 31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
154 19-07-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării anexei nr. 2: ”Regulamentul privind funcţionarea parcărilor cu plată, respectiv de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată din oraşul Tîrgu Neamţ ”, la HCL nr. 116 din 31.05.2018.
Pagina 4 din 154« Prima...23456...102030...Ultima »