Acasa » Hotarari ale consiliului local (Page 52)

Hotarari ale consiliului local
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
272 21-11-2018 Hotarare privind aprobarea proiectului ”Societatea nu are varsta” si a cheltuielilor legate de proiect
271 21-11-2018 Hotarare privind revizuirea programului multianual de investitii precum si a graficului de esalonare financiara
Anexa nr.1,
270 21-11-2018 Hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 18.586.726,69 lei
Anexa nr.1,
269 21-11-2018 Hotarare privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 826.298 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 8/2018 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare
268 21-11-2018 Hotarare privind modificarea art. 1 din HCL nr. 235/25.10.2018 de acceptare a donatiei facuta de catre Ocolul Silvic Tirgu Neamt pentru Primaria Orasului Tirgu Neamt constand intr-o cantitate de material lemnos
267 21-11-2018 Hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat sub nr. 12266/04.09.2018, intocmit de expert evaluator autorizat si de aprobare a vanzarii directe, prin exercitarea dreptului de preemtiune, catre LIDL ROMANIA, Societate in comandita, a suprafetei de 7.839 m.p. teren intravilan avand categoria de folosinta ”curti constructii” din Orasul Tirgu Neamt, str. Mihai Eminescu nr. 14, identificat cu numarul cadastral 55050, intabulat in Cartea funciara nr. 55050 a localitatii
266 21-11-2018 Hotarare privind actualizarea Planului de actiune in vederea implementarii Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici si privati la nivelul orasului Targu Neamt, petru perioada 2018-2020
Anexa nr.1,
265 21-11-2018 Hotarare privind aprobarea repartizarii imobil + teren – str. Cuza Voda, nr. 172, oras. Tg. Neamt, apartament – str. Radu Teoharie, bl. D3, Sc. C, ap. 33, Tg. Neamt
264 21-11-2018 Hotarare privind completarea H.C.L. nr. 147/27.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatilor economice in sediile si punctele de lucru din orasul Tirgu Neamt cu un articol privitor la interzicerea amplasarii si/sau exploatarii a oricaror automate comerciale in locurile aflate in afara cladirilor
263 21-11-2018 Hotarare privind modificarea prin act aditional a unor contracte de concesiune prin suplimentarea suprafetelor de teren concesionate
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
262 21-11-2018 Hotarare privind acordarea unui aviz de principiu in vederea unui schimb de terenuri intre Orasul Tirgu Neamt si Parohia ”Adormirea Maicii Domnului” Tg. Neamt
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
261 21-11-2018 Hotarare privind aprobarea volumului si a exploatarii masei lemnoase de catre Ocolul Silvic Tirgu Neamt, precum si a devizului pentru exploatarea arborilor de pe drumul comunal Tirgu Neamt – Blebea
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
260 21-11-2018 Hotarare de aprobare a documentatiei tehnico-economice (faza SF) si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului ”Blocuri de locuinte sociale ANL (40 apartamente), Tg. Neamt, judetul Neamt”
Anexa nr.1,
259 21-11-2018 Hotarare de aprobare a documentatie tehnico-economice (faza SF) si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului ”Construire bloc pentru specialistii din sanatate, situat in incinta Spitalului Tg. Neamt, Strada Stefan cel Mare, nr. 35”
Anexa nr.1,
258 21-11-2018 Hotarare privind aprobarea fazelor Nota conceptuala, Tema de proiectare si a documentatiei tehnico-economice (faza DALI) pentru obiectivul de investitii ”Modernizare strazi in orasul Tg. Neamt, judetul Neamt”
Anexa nr.1,
Pagina 52 din 209« Prima...102030...5051525354...607080...Ultima »