Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2010 (Page 5)

Hotarari din anul 2010
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
97 31-08-2010 Hotarare privind elaborarea, avizarea si aprobarea PUZ in vederea introducerii suprafetei de 313.276 mp teren in intravilan, situat în str.Unirii, pentru realizarea unui complex de locuinte ANL si sociale
96 31-08-2010 Hotarare la Proiectul de Hotarare privind aprobarea „Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in Blocul Primariei – 49 ap., str. Stefan cel Mare, nr. 92, oras Tirgu Neamt’’
Anexa nr.1,
95 31-08-2010 Hotarare privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate in solutionarea cererilor solicitantilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, in Blocul Primariei – 49 ap., str. Stefan cel Mare, nr. 92, oras Tirgu Neamt’’
Anexa nr.1,
94 31-08-2010 Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt pentru anul 2010
Anexa nr.1,
93 31-08-2010 Horarare privind majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deþin mai multe clãdiri si modificarea impozitului pe mijloacele de transport, conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 59 din 30.06.2010
Anexa nr.1,
92 31-08-2010 Hotarare pentru modificarea pozitiei nr.5 din anexa nr.1 la hotararea consiliului local nr.84 din 12.08.2010 privind aprobarea componentei Consiliului de Administratie din cadrul Spitalului orasenesc Tirgu Neamt
91 31-08-2010 Hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Axinia Tudorel si declararea ca vacant a locului de consilier local din cadrul Consiliului Local al orasului Tg Neamt
90 12-08-2010 Hotarare privind stabilirea cuantumului garantiei aferente contractelor de concesiune pentru terenuri apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, în conformitate cu prevederile OG 54/2006
89 12-08-2010 Hotarare privind scoaterea la licitatie publicã deschisã în vederea concesionãrii a unor suprafete de teren apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
88 12-08-2010 Hotarara privind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice a unor suprafeþe de teren situate în intravilanul orasului Tîrgu Neamþ, conform art. 36 din Legea 18/1991, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
87 12-08-2010 Hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a suprafetei de 3000 mp, teren apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, situat in intravilan Tirgu Neamt, catre Parohia Sfantul Nicolae -Humulesti
86 12-08-2010 Hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a suprafetei de 3000 mp, teren apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, situat in intravilan Tirgu Neamt, catre Parohia Sfintii Voievozi –Tirgu Neamt
85 12-08-2010 Hotarare privind aprobarea organigramei si al statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului si pentru unitatile subordonate Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt
Anexa nr.1,
84 12-08-2010 Hotarare privind aprobarea componentei Consiliului de Administratie din cadrul Spitalului orasenesc Tirgu Neamt
83 12-08-2010 Horarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna august 2010
Pagina 5 din 11« Prima...34567...10...Ultima »