Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2011 (Page 8)

Hotarari din anul 2011
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
25 28-02-2011 Hotarare privind majorarea capitalului social al SC CIVITAS COM SRL Tirgu Neamt
24 28-02-2011 Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local, pentru anul 2011, in vederea acordarii ajutorului social
Anexa nr.1,
23 28-02-2011 Hotarare privind aprobarea criteriilor proprii de acordare a ajutorului social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
22 28-02-2011 Hotarare privind concesionarea directa a unor terenuri apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt
Anexa nr.1,
21 28-02-2011 Hotarare privind avizarea accesarii ºi derularii proiectului “Sistem informatic integrat in vederea eficientizarii actului medical din cadrul Spitalului Orasenesc Tirgu Neamt”
20 28-02-2011 Hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii: « Reabilitarea si amenajarea parcarilor pe raza orasului Tirgu Neamt. »
19 28-02-2011 Hotarare privind scutirea de la plata a impozitelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Anexa nr.1,
18 28-02-2011 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna februarie 2011
17 31-01-2011 Hotarare privind aprobarea angajarii unei firme de avocati care sa reprezinte in justitie si sa apere interesele Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt in 2 litigii de contencios administrativ …
16 31-01-2011 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Spitalului Orasenesc Tirgu Neamt pentru anul 2011
Anexa nr.1, Anexa nr.3,
15 31-01-2011 Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Tirgu Neamt pentru anul 2011
Anexa nr.1,
14 31-01-2011 Hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical
13 31-01-2011 Hotarare privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de cabinet medical tehnica dentara situat in Ambulatoriu de specialitate al orasului Tirgu Neamt, in favoarea doamnei Coceanu Ramona tehnician dentar
12 31-01-2011 Hotarare Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local in consiliul etic al Spitalului orasenesc Tirgu Neamt
11 31-01-2011 Hotarare privind darea în folosinta gratuita a unui spatiu din incinta Caminului Cultural Blebea – Tg. Neamt cãtre Centrul de Asistenta Rurala Timisoara pentru Centrul de Resurse Culturale -regiunea Nord Est a Romaniei, in vederea implementãrii proiect..
Pagina 8 din 9« Prima...56789