Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2014 (Page 12)

Hotarari din anul 2014
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
117 30-06-2014 HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2014
116 29-05-2014 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt precum si a Listei de investitii pentru anul 2014
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
115 29-05-2014 HOTĂRÂRE privind aprobarea traseelor parcurse de microbuzul scolar NT-06-SLE precum si a cotei de carburant necesara pentru un an scolar
114 29-05-2014 HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de « Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu Neamţ » Domnului Willem de Boer
113 29-05-2014 HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de « Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu Neamţ » Domnului Gheorghe Simon
112 29-05-2014 HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de «Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu Neamţ »-post mortem Domnului Raimond GRIMBERG
111 29-05-2014 HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea activitatilor de eficientizare a consumurilor energetice din Orasul Tirgu Neamt
110 29-05-2014 . HOTARÂRE privind aprobarea obiectivului de investitii « Extindere conducta gaze naturale pe strada Sublocotenent Cimpeanu»
109 29-05-2014 HOTARÂRE la proiectul de hotarare privind aprobarea contractului de asociere cu E.ON Gaz Distributie S.A., pentru realizarea obiectivului aferent sistemului de distributie gaze din localitatea Tg. Neamt, str. Sublocotenent Cimpeanu
108 29-05-2014 HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unor servicii de consultanţă şi proiectare tehnică prin realizarea unui ACORD – CADRU pentru servicii de consultanţă şi proiectare tehnică în vederea elaborării documentaţiilor necesare obţinerii de finanţare prin fonduri nerambursabile şi asigurarea implementării proiectelor de investiţii
107 29-05-2014 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ, reactualizat
Anexa nr.1,
106 29-05-2014 HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.2,
105 29-05-2014 HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului de comodat auto pentru un microbuz cu 16 locuri in vederea asigurarii serviciilor de transport scolar precum si a traseelor parcurse de microbuz
104 29-05-2014 Hotarare privind esalonarea la plata a chiriei si majorarilor de intarziere aferente conform Legii 571/2003 si O.G. 92/2003
103 14-05-2014 . HOTǍRÂRE Privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical în favoarea doamnei doctor Cosău Ana-Maria şi a domnului doctor Platon Bogdan-Petru
Anexa nr.2,
Pagina 12 din 19« Prima...1011121314...Ultima »