Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2014 (Page 11)

Hotarari din anul 2014
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
132 30-06-2014 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt precum si a Listei de investitii pentru anul 2014
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
131 30-06-2014 HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 3,5 mp, teren aparţinând domeniului public al orasului Tîrgu Neamţ către E- ON MOLDOVA Distribuţie S.A
130 30-06-2014 H O T A R A RE privind modificarea statului de functii al Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tirgu Neamt
129 30-06-2014 HOTĂRÂRE privind Regulamentul de desfăsurare a activităţilor comerciale în orasul Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
128 30-06-2014 . HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat încheiat în vederearealizării proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor în Judeţul Neamţ”
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
127 30-06-2014 . HOTĂRÂRE Privind aprobarea actualizării „Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile la Asociaţiile de proprietari”
Anexa nr.1,
126 30-06-2014 HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea concesionării a 3 suprafete de teren destinate amplasarii chioscurilor de difuzarea presei in suprafata totala de 14,40 mp, apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4, Anexa nr.5, Anexa nr.6,
125 30-06-2014 HOTARARE privind completarea actului constitutiv al societatii SC CIVITAS COM SRL Tîrgu Neamţ
124 30-06-2014 HOTĂRÂRE privind schimbarea reprezentantului legal al Oraşului Tîrgu Neamţ în cadrul Asociaţiei de Promovare şi Dezvoltare Turistică Nemţeană VALEA OZANEI
123 30-06-2014 HOTĂRÂRE privind aprobarea unor tarife pentru serviciile si activitatile desfasurate in cadrul Casei Culturii “Ion Creanga” Tirgu Neamt
Anexa nr.1,
122 30-06-2014 HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de “Zilele Cetăţii Neamţ”– ediţia a XIV-a – 4-6 iulie 2014
Anexa nr.1,
121 30-06-2014 HOTĂRÂRE privind stabilirea perioadelor de desfăsurare a manifestărilor prilejuite de “Zilele Cetăţii Neamţ” si “ Zilele orasului Tîrgu Neamţ”
120 30-06-2014 HOTĂRÂRE privind scutirea de la plată a impozitelor, taxelor si majorărilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
Anexa nr.1,
119 30-06-2014 HOTARARE privind aprobarea concediului de odihnă a viceprimarului oraşului Tîrgu Neamt domnul Humulescu Trăian
118 30-06-2014 HOTARARE privind efectuarea concediului de odihnă pentru Primarul oraşului Tîrgu Neamt Vasilică Harpa
Pagina 11 din 19« Prima...910111213...Ultima »