Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2014 (Page 3)

Hotarari din anul 2014
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
252 27-11-2014 HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, situat în orasul Tîrgu Neamţ, b-dul Stefan cel Mare, nr.26, aparţinând domeniului privat, către dr. Fochi Adrian si dr.Gheorghiu-Tudor Titina
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
251 27-11-2014 HOTĂRÂRE privind darea in folosinta gratuita a suprafeţei de 116 mp, apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, catre E-on Moldova Distributie
250 27-11-2014 HOTĂRÂRE privind concesionarea directa a unui teren , apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt
Anexa nr.2,
249 27-11-2014 HOTARÂRE privind aprobarea contractului de asociere cu E.ON Gaz Distributie S.A., pentru realizarea obiectivului aferent sistemului de distributie gaze din localitatea Tg. Neamt, str. Ion Creang\
248 27-11-2014 HOTARÂRE privind aprobarea obiectivului de investitii « Extindere conducta gaze naturale pe strada Ion Creanga »
247 27-11-2014 H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4, Anexa nr.5, Anexa nr.6,
246 27-11-2014 HOTĂRÂRE privind scutirea de la plată a impozitelor, taxelor şi majorărilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal şi O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
245 27-11-2014 HOTARÂRE privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Gradinaru Dorin si declararea ca vacant a locului de consilier local din cadrul Consiliului Local al orasului Tg Neamt
244 18-11-2014 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt precum si a Listei de investitii pentru anul 2014
243 18-11-2014 HOTARÂRE privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt prin Consiliul Jude]ean Neamţ in vederea realizarii unor lucrari de investitii la Spitalul orasenesc „Sf.Dimitrie” Tirgu Neamt
Anexa nr.1,
242 18-11-2014 HOTARÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţie şi a cofinanţării proiectului „Construire corp central Şcoala gimnazială nr. 3 Humuleşti oraş Tg. Neamţ”
241 03-11-2014 HOTARÂRE pentru aprobarea cofinanţării proiectului „Reabilitare si modernizare a trei corpuri de clădire la Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tg. Neamţ”
240 03-11-2014 HOTARÂRE pentru aprobarea cofinanţării proiectului „Reabilitare reţele de alimentare cu apă în orasul Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ”
239 03-11-2014 HOTARÂRE pentru aprobarea cofinanţării proiectului „Reabilitare sediu Unitatea Primiri Urgenţe – Spitalul Orăsenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ”
238 03-11-2014 HOTARÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii „Reabilitare sediu Unitatea Primiri Urgenţe – Spitalul Orăsenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ”
Pagina 3 din 1912345...10...Ultima »