Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2014 (Page 9)

Hotarari din anul 2014
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
162 28-08-2014 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru trim.Il – anul 2014
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
161 28-08-2014 HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de “Zilele orasului Tîrgu Neamţ”–ediţia a XXIV-a – 6-8 septembrie 2014
Anexa nr.1,
160 28-08-2014 HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de «Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu Neamţ» Domnului prof. univ. dr. MOSHE IDEL
159 28-08-2014 HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de «Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu Neamţ » – post mortem – Părintelui Arhimandrit Cleopa Ilie
158 28-08-2014 HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 106 din 07.09.2012 privind aprobarea proiectului „Amenajare Centru Naţional de Informare si Promovare Turistică – Tg. Neamţ” si a cheltuielilor legate de proiect
157 28-08-2014 HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 106 din 29.05.2014 privind însuşirea bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
156 28-08-2014 HOTĂRÂRE pentru completarea şi modificarea anexei la H.C.L. nr. 107 din 29.05.2014 privind însuşirea bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
155 28-08-2014 HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea concesionării a 9 suprafete de teren, a cate 1 mp, destinate amplasarii unor panouri publicitare de tip backlight, teren apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4, Anexa nr.5, Anexa nr.6,
154 28-08-2014 HOTĂRÂRE ,,Regulamentului de închiriere a spatiilor disponibile excedentare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat” , de pe raza oraşului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
153 28-08-2014 HOTARÂRE pentru aprobarea modalitatii de calcul a chiriilor pentru locatarii locuintelor ANL care au depasit varsta de 35 de ani
Anexa nr.1,
152 28-08-2014 HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului alocatiei de hrană, a costului mediu lunar de întretinere si a contributiei de întretinere pentru un copil înscris la Cresa nr.1 Tg. Neamt suportată de părinte /reprezentat legal pentru perioada 01 septembrie 2014 – 01 septembrie 2015
151 28-08-2014 HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de locuri disponibile, a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor pentru a beneficia de scutirea de la plata contributiei lunare a copiilor înscrisi în institutiile de învătământ prescolar si anteprescolar pentru anul scolar 2014-2015 si a listei cu actele necesare pentru obtinerea locului cu scutire la plata întretinerii lunare
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
150 28-08-2014 HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului si a condiţiilor de acordare a indemnizaţiei pentru membrii comisiei pentru vânzare si a comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a orasului Tîrgu Neamţ, cu destinaţia de cabinete medicale, precum si a spaţiilor în care se desfăsoară activităţi conexe actului medical
149 28-08-2014 HOTĂRÂRE privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale restante la persoane fizice
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
148 28-08-2014 HOTĂRÂRE privind scutirea de la plată a impozitelor, taxelor si majorărilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală pentru persoane juridice
Anexa nr.1,
Pagina 9 din 19« Prima...7891011...Ultima »