Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2015 (Page 2)

Hotarari din anul 2015
266 17-12-2015 HOTĂRÂRE privind modificarea postului cu normă intreagă, de medic specialist-cabinet medical scolar ocupat de dr.Alucăi Ecaterina Delia, in post cu jumătate de normă, ocupat de dr.Alucăi Ecaterina Delia si un post cu jumătate de normă – vacant, post prevăzut la poziţia nr. 74 din Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 151/08.07.2015 privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială
265 17-12-2015 HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri şi cheltuieli ale SC ECO TG SRL Tirgu Neamt pentru anul 2015
Anexa nr.1,
264 17-12-2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea luării în administrare a platformelor de colectare a deseurilor realizate în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în Judeţul Neamţ”
263 17-12-2015 HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Tîrgu Neamţ, a unor bunuri – mijloace fixe , date în concesiune către CJ ApaServ SA Neamţ, în scopul scoaterii din funcţiune şi casarea acestora în condiţiile legii
Anexa nr.1,
262 17-12-2015 HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea concesionării terenului in suprafata totală de 3969 mp si constructii existente , situat in strada 1 Decembrie 1918 nr. 48, apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt
261 17-12-2015 HOTARÂRE privind respingerea participarii U.A.T. Tirgu Neamt, alaturi de Sistema Ambiente S.r.l. Unipersonale din Perugia, Italia si Asociation Juvenil Socio Cultural Trotamundos din Madrid, Spania, la elaborarea si depunerea proiectului G.E.M. (Green Event Manager), finantat prin programul Erasmus+. Mandatarea Sistema Ambiente S.r.l. Unipersonale pentru a transmite cererea de finantare a proiectului G.E.M. din cadrul Programului Erasmus+ la Agenzia Nazionale Giovani din Italia
260 17-12-2015 HOTǍRÂRE Privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical de tehnica dentara in favoarea domnului Taraboanta Roman Costachi
Anexa nr.1,
259 17-12-2015 HOTĂRÂRE Pentru modificare şi completarea anexei la H.C.L. nr. 93/28.09.2009
Anexa nr.1,
258 17-12-2015 HOTĂRÎRE HOTARARE privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor servicii de transport public local, precum și taxa(Redevenţa) pentru locul de așteptare a autovehiculelor taxi, pentru anul 2016
Anexa nr.1,
257 17-12-2015 HOTĂRÎRE pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr 62/2008
Anexa nr.1,
256 17-12-2015 HOTĂRÂRE Privind aprobarea Regulamentului de atribuire si utilizare a locurilor de parcare în parcările de resedinţă din orasul Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
255 17-12-2015 HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren, către Mitropolia Moldovei si Bucovinei – Arhiepiscopia Iasilor
254 17-12-2015 HOTĂRÂRE privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă totală de 992 mp, atribuit către Parohia Adormirea Maicii Domnului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
253 17-12-2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea unui schimb de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii
252 17-12-2015 HOTĂRÂRE Pentru aprobarea actului aditional nr.1 la Contractul de inchiriere nr.153 din 22.06.2015
Anexa nr.1,
Pagina 2 din 1912345...10...Ultima »