Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2015 (Page 6)

Hotarari din anul 2015
206 29-10-2015 HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 34 din 27.02.2015 privind însuşirea bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
205 29-10-2015 HOTĂRÂRE privind esalonarea la plată a majorărilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală pentru persoane juridice
Anexa nr.1,
204 29-10-2015 HOTĂRÂRE privind scutirea de la plată a impozitelor, taxelor şi majorărilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal şi O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală pentru persoane fizice
Anexa nr.1,
203 29-10-2015 H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4, Anexa nr.5, Anexa nr.6,
202 13-10-2015 HOTARARE privind aprobarea conditiilor planului de rambursare a creditului contractat la BCR de Orasul Tirgu Neamt si a restructurarii soldului de 3.422.601,22 euro, la un curs de 4,5 lei/euro, in valoare de 15.401.705 lei
201 13-10-2015 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orasului Tîrgu Neamţ nr.4 din 20.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor si taxelor precum si a cofinanţării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în Judeţul Neamţ”
Anexa nr.1,
200 13-10-2015 HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii privind cresterea performanţei energetice a 3 blocuri de locuinţe din oraşul Târgu Neamţ
Anexa nr.1,
199 13-10-2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ
Anexa nr.1,
198 13-10-2015 HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Acordului de Parteneriat încheiat în vederea realizării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”
Anexa nr.1,
197 13-10-2015 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare din Zona 3, Judeţul Neamţ
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
196 13-10-2015 HOTARÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii „ Montarea a 5 centrale termice preluate de la Primaria Piatra Neamt si a 2 centrale termice noi in orasul Tg.Neamt”
Anexa nr.1,
195 13-10-2015 HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la HCL nr.174 din 29.09.2015
194 13-10-2015 HOTARARE pentru aprobarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar Scoala Postliceală Sanitară „ Moldova’’ Roman
193 13-10-2015 HOTARARE privind aprobarea concediului de odihna al Viceprimarului orasului Targu Neamt, d-l Humulescu Trăian
192 13-10-2015 HOTARARE privind aprobarea concediului de odihna al Primarului orasului Tirgu Neamt domnul Harpa Vasilică
Pagina 6 din 19« Prima...45678...Ultima »