Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2020 (Page 3)

Hotarari din anul 2020
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
214 20-11-2020 Hotarare privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vanzarii unui teren situat in str. Mihail Kogalniceanu, apartinand domeniului privat al orasului Targu-Neamt
213 20-11-2020 Hotarare privind aprobarea nivelului chiriilor si al redeventelor pentru imobilele apartinand domeniului public/privat al orasului Targu-Neamt, precum si a taxei de interventie pe domeniul public/privat al orasului Targu-Neamt pentru anul 2021
212 20-11-2020 Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4, Anexa nr.5, Anexa nr.6, Anexa nr.7, Anexa nr.8,
211 20-11-2020 Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei de Asistenta Sociala a orasului Targu-Neamt, pentru anul 2020, precum si a listei de investitii
210 20-11-2020 Hotarare privind rectificarea Bugetului local al orasului Targu-Neamt si a Listei de Investitii pentru anul 2019
209 12-11-2020 Hotarare privind numirea componentei A.G.A. de la S.C. CIVITAS COM S.R.L. Targu-Neamt pentru mandatul 2020-2024
208 12-11-2020 Hotarare privind modificarea componentei Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, care pot primi subventii de la bugetul local, constituita prin HCL a orasului Targu-Neamt nr. 48 din 28.02.2017
207 12-11-2020 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al orasului Targu-Neamt pentru mandatul 2020-2024
206 12-11-2020 Hotarare privind aprobarea subapartamentarii unitatii U1 (parter) aferenta imobilului Cladire Policlinica-C1 apartinand domeniului public al orasului Targu-Neamt
205 12-11-2020 Hotarare privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vanzarii unui teren situat in str. Marasesti, apartinand domeniului privat al orasului Targu-Neamt
204 12-11-2020 Hotarare privind desemnarea a 2 reprezentanti ai Consiliului Local in Consiliul de Administratie din cadrul Spitalului Orasenesc ”Sfantul Dimitrie” Tirgu-Neamt pentru mandatul 2020-2024
203 12-11-2020 Hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Local in Comisia de evaluare pentru concesionarea, inchirierea si vanzarea bunurilor imobile din domeniul public si privat al orasului Targu-Neamt
202 12-11-2020 Hotarare privind comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei in unitatile de invatament din orasul Targu-Neamt, pentru perioada mandatului 2020-2024
201 12-11-2020 Hotarare privind aprobarea numirii reprezentantilor consiliului local in Consiliile de Administratie a unitatilor de invatamant de stat din orasul Targu-Neamt, pentru anul scolar 2020-2021
200 12-11-2020 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta si a potentialului presedinte de sedinta pentru luna noiembrie 2020
Pagina 3 din 1712345...10...Ultima »