Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2021 (Page 2)

Hotarari din anul 2021
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
101 22-04-2021 Hotarare privind aprobarea modificarii anexei la HCL nr. 49/25.02.2021, cu privire la bugetul aferent organizarii activitatilor Casei Culturii „Ion Creanga” Targu-Neamt pentru anul 2021
Anexa nr.1,
100 22-04-2021 Hotarare privind aprobarea listei de prioritati pentru atribuirea de spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, pentru sediu, de catre persoanele juridice si fizice, constituite in temeiul Legii nr. 14/2003 a partidelor politice si Legii nr. 96/2006, republicata, privind statutul deputatilor si al senatorilor
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
99 22-04-2021 Hotarare privind stabilirea indemnizatiei lunare a membrilor Consiliului local al orasului Targu-Neamt
98 22-04-2021 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al orasului Targu-Neamt
Anexa nr.1,
97 22-04-2021 Hotarare privind aprobarea Programului si a Bugetului aferent organizarii Festivalului „Bucuria Luminii”, editia a XII-a, 25 aprilie – 4 mai 2021
96 22-04-2021 Hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022
Anexa nr.1,
95 22-04-2021 Hotarare privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Targu-Neamt la data de 31.12.2020
Anexa nr.1,
94 22-04-2021 Hotarare privind indreptarea erorii materiale strecurate in Anexa nr. 3 la HCL nr. 146 din 30.07.2020 privind inventarierea bunurilor care apartin domeniului public al orasului Targu-Neamt, pozitia nr. 770
Anexa nr.1,
93 22-04-2021 Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamt pe anul 2021, estimarile pentru anul 2022 (n+1) si pentru anul 2023 (n+2), precum si a obiectivelor de investitii pentru anul 2021 ale SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamt
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4, Anexa nr.5, Anexa nr.6,
92 22-04-2021 Hotarare pentru modificarea HCL nr. 116/31.05.2018 privind delegarea prin negociere directa a serviciului de administrare intretinere si exploatare a parcarilor cu plata din orasul Targu-Neamt
Anexa nr.1,
91 22-04-2021 Hotarare privind aprobarea participarii orasului Targu-Neamt in calitate de membru fondator la infiintarea ASOCIATIEI CLUSTER „PRODUS IN NEAMT”
Anexa nr.1,
90 22-04-2021 Hotarare privind aprobarea numirii a doi consilieri titulari si doi consilieri supleanti in Adunarea Generala a Actionarilor si in Consiliul de Administratie la Societatea Oglinzi S.A.
89 22-04-2021 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta si a potentialului presedinte de sedinta pentru luna mai 2021
88 14-04-2021 Hotarare privind aprobarea parteneriatului dintre UAT Orasul Targu-Neamt, Asociatia „Romii Romascani” si Fundatia Culturala „Ion Creanga” Targu-Neamt in vederea implementarii proiectului „Sanse egale pentru romii din Targu-Neamt”
87 12-04-2021 Hotarare privind acordarea unui aviz de principiu in vederea lotizarii imobilului cu NCP 52945
Pagina 2 din 812345...Ultima »