Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2021 (Page 8)

Hotarari din anul 2021
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
11 28-01-2021 Hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din Aparatul de specialitate al Primarului si a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al orasului Targu-Neamt
10 28-01-2021 Hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 146 din 30.07.2020 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Targu-Neamt
9 28-01-2021 Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, pentru anul 2021, in vederea repartizarii persoanelor care trebuie sa efectueze munca in folosul comunitatii
8 28-01-2021 Hotarare privind completarea anexei la HCL nr. 176 din 31.08.2016 privind darea in administrare a unor terenuri apartinand domeniului public al orasului Targu-Neamt catre SC CIVITAS COM SRL Targu-Neamt, in scopul amenajarii si administrarii parcarilor de resedinta
7 28-01-2021 Hotarare privind scutirea la plata a majorarilor de intarziere conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala si a Regulamentului privind acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre persoanele fizice
6 28-01-2021 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta si a potentialului presedinte de sedinta pentru luna februarie 2021
5 11-01-2021 Hotarare privind schimbarea temporara a destinatiei salii de sport ini structuri medicale-centre de vaccinare cu terenul aferent din parcul Cetate, str. 1 Decembrie 1918, apartinand domeniului public al orasului Targu-Neamt
4 11-01-2021 Hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu, apartinand domeniului public al orasului Targu-Neamt, situat in B-dul Stefan cel Mare nr. 35, catre Spitalul orasenesc „Sf. Dimitrie”, Targu-Neamt
3 11-01-2021 Hotarare privind aprobarea incetarii contractului de administrare nr. 192/30.08.2004, incheiat intre Consiliul Local Targu-Neamt si Clubul Sportiv Scolar Targu-Neamt
2 11-01-2021 Hotarare privind aprobarea Bugetului estimat pentru autorizarea, organizarea, functionarea si dotarea Centrului de vaccinare impotriva COVID-19 la Sala de Sport (parc Cetate)
1 11-01-2021 Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului anual al Bugetului Local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2020
Pagina 8 din 8« Prima...45678