Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2021 (Page 7)

Hotarari din anul 2021
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
26 25-02-2021 Hotarare privind aprobarea vanzarii directe a unui bun imobil teren, apartinand domeniului privat al orasului Targu-Neamt, situat in str. Stefan cel Mare, bl. L5, ap. 4, jud. Neamt in suprafata de 21 mp, catre SC FARMACIA PADURARU SRL
25 25-02-2021 Hotarare privind aprobarea vanzarii directe a unui bun imobil teren, apartinand domeniului privat al orasului Targu-Neamt, situat in str. Marasesti , nr. 2. bl. B5, ap. 4, jud. Neamt in suprafata de 30mp, catre Fermus Ionel, Fermus Niculina si Fermus Adrian Stefan
24 25-02-2021 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta si a potentialului presedinte de sedinta pentru luna martie 2021
23 28-01-2021 Hotarare privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale indentificate la nivelul orasului Targu-Neamt, pentru anul 2021
22 28-01-2021 Hotarare privind modificarea HCL nr. 140 din 04.07.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economica (faza DALI) si indicatorii tehnico-economici din cadrul proiectului „Imbunatatirea infrastructurii educationale in vederea reabilitarii, modernizarii si dotarii Scolii Gimnaziale nr. 2 Grigore Ghica Voda Targu-Neamt”
21 28-01-2021 Hotarare privind trecerea unui teren din domeniul privat al orasului Targu-Neamt in domeniul public al orasului Targu-Neamt
20 28-01-2021 Hotarare privind aprobarea retelei scolare a Orasului Targu-Neamt pentru anul scolar 2021-2022
19 28-01-2021 Hotarare privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea inchirierii unui spatiu aflat in incinta Ambulatoriului de specialitate al orasului Targu-Neamt (Policlinica), etaj 1, situat in B-dul Stefan cel Mare nr. 35, apartinand domeniului privat al orasului Targu-Neamt
18 28-01-2021 Hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui teren situat in strada Cuza Voda, nr. 96, apartinand domeniului public al orasului Targu-Neamt, catre SC DELGAZ GRID SA
17 28-01-2021 Hotarare privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea inchirierii a doua spatii, situate pe B-dul Stefan cel Mare, nr. 48, apartinand domeniului privat al orasului Targu-Neamt
16 28-01-2021 Hotarare privind aprobarea criteriilor si punctajelor pentru evaluarea persoanelor juridice si fizice constituite in baza Legii nr. 14/2003 a partidelor politice si a Legii nr. 96/2006 republicata, privind statutul deputatilor si al senatorilor, Deciziei Parlamentului European din 28.09.2005 de adoptare a Statutului deputatilor in Parlamentul European, in vederea inscrierii in listele de prioritati pentru atribuirea unui spatiu cu alta destinatie pentru sediu
15 28-01-2021 Hotarare privind aprobarea dezmembrarii unei suprafete de 6173 mp teren apartinand domeniului public al orasului Targu-Neamt
14 28-01-2021 Hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Local in Comisia de analiza, in baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personale
13 28-01-2021 Hotarare privind aprobarea acordarii normei de hrana personalului din cadrul Politiei Locale a Orasului Targu-Neamt incepand cu luna februarie 2021
12 28-01-2021 Hotarare privind repartizarea suprafetelor de teren disponibile si libere de sarcini, in vederea construirii de locuinte proprietate personala de catre tineri, conform Legii nr. 15/2003, precum si a vanzarii acestora, aprobat prin HCL nr. 229/27.10.2016
Pagina 7 din 8« Prima...45678