Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2011 (Page 9)

Hotarari din anul 2011
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
10 31-01-2011 Hotarare pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 105 din 25.09.2009 privind aprobarea listei bunurilor de retur aferente contractului de concesionare a Serviciului public de alimentare cu apa ºi canalizare
Anexa nr.1,
9 31-01-2011 Hotarare pentru modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr 62/01.08.2008 privind atribuirea în gestiune delegata a serviciului de transport public local in regim de taxi si in regim de inchiriere, transportatorilor autorizati de pe raza adm. …
Anexa nr.1,
8 31-01-2011 Hotarare privind aprobarea organigramei si al statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului si pentru unitatile subordonate Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt pentru anul 2011
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
7 31-01-2011 Hotarare privind aprobarea Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a Listei de investitii pentru anul 2011
Anexa nr.1,
6 31-01-2011 Hotarare privind constituirea Comisiei locale de ordine publica
5 31-01-2011 Horarare privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Locale a orasului Tg Neamt, începand cu data de 01.01.2011
Anexa nr.1,
4 12-01-2011 Hotarare privind aprobarea proiectului “Completarea sistemului termic clasic de obþinere a apei calde menajere la Spitalul Orasenesc Tirgu Neamt, cu un sistem de panouri solare si cazan pe biomasã”
3 06-01-2011 Hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercitiului bugetar 2010
Anexa nr.1,
2 06-01-2011 Hotarare pentru modificarea Anexei nr. 1, cap. IV, art. 263 alin (4) si (5) din Hotararea Consiliului Local Tirgu Neamt nr. 59 din 28.05.2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011
Anexa nr.1,
1 06-01-2011 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna ianuarie 2011
Pagina 9 din 9« Prima...56789