Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2012 (Page 4)

Hotarari din anul 2012
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
120 05-10-2012 HOTARARE privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr.103/23.08.2012
119 05-10-2012 HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a Listei de investitii pentru anul 2012
Anexa nr.1,
118 05-10-2012 HOT|RÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna octombrie 2012
117 27-09-2012 HOTARIRE pentru modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr 62/01.08.2008 privind atribuirea in gestiune delegata a serviciului de transport public local in regim de taxi si in regim de inchiriere, transportatorilor autorizati de pe raza admin. …
Anexa nr.1,
116 27-09-2012 H O T A R A RE privind nominalizarea posturilor de specialitate medico-sanitar propuse de catre Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tirgu Neamt pentru ocuparea prin concurs sau examen
115 27-09-2012 H O T A R A RE Privind tranformarea postului de statistician din cadrul Serviciului de informatica, evaluare si statistica medicala in post de referent de specialitate cu studii juridice si aprobarea scoaterii la concurs a acestui post din cadrul …
114 27-09-2012 HOTARARE privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt, pentru anul 2013
113 19-09-2012 HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt pentru anul 2012
Anexa nr.1,
104 23-08-2012 HOT|RÂRE privind aprobarea intrarii in stare de insolventa a SC PRIMLOCATO SRL Tg Neamt
103 23-08-2012 HOTARARE privind aprobarea participarii Orasului Tirgu Neamt la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national” – programul rabla 2012, în vederea achizitionarii unui autoturism prin acest program de catre Orasul Tirgu Neamt
Anexa nr.1,
102 23-08-2012 HOTARARE privind majorarea capitalului social al SC CIVITAS COM SRL Tirgu Neamt
101 23-08-2012 Hotarare privind aprobarea executiei bugetare a Orasului Tirgu Neamt pentru trim.II- 2012
Anexa nr.1,
100 23-08-2012 HOTARÂRE privind desemnarea unui reprezentant în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT”
99 23-08-2012 HOTARÂRE privind scutirea de la plata a impozitelor, dobânzilor ºi penalitatilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal ºi O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
98 23-08-2012 HOTARÂRE privind numirea componentei AGA de la S.C. ECO TG S.R.L Tirgu Neamt pentru mandatul 2012-2016
Pagina 4 din 11« Prima...23456...10...Ultima »