Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2012 (Page 3)

Hotarari din anul 2012
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
135 30-10-2012 HOTARARE Privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investitii : Modernizare Strada Castanilor, Oras Targu Neamt, Jud. Neamt
134 30-10-2012 HOTARARE privind darea in folosinta a unor centrale termice catre Asociatiile de locatari
133 30-10-2012 HOTǍRÂRE Privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de cabinet medical situat in Ambulatoriul de specialitate al orasului Targu Neamt, etaj II, cam. 62, in favoarea doamnei doctor Nistor Zenaida Carmen
132 30-10-2012 HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt pentru anul 2012
Anexa nr.1,
131 30-10-2012 HOTÃRÂRE privind darea în administrare a unor terenuri apartinând domeniului public al orasului Tg Neamt cãtre SC CIVITAS COM SRL Tîrgu Neamt
Anexa nr.1,
130 30-10-2012 HOTARÂRE Privind stabilirea culorilor pentru invelitorile acoperisurilor tip sarpanta pentru blocuri si celelalte constructii din orasul Tirgu Neamt
129 30-10-2012 HOTARÂRE Privind completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. al orasului Tirgu Neamt, aprobat prin H.C.L. 27/30.05.2000, cu Reguli pentru stabilirea culorilor la finisajele fatadelor pentru blocuri si celelalte constructii din orasul Tg
Anexa nr.1,
128 30-10-2012 HOTARÂRE Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Cresei nr.1 Tg.Neamt precum si stabilirea cuantumului alocatiei zilnice de hrana, a costului mediu lunar de intretinere a unui copil la Cresa nr.1 Tirgu Neamt si a contributiei …
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
127 30-10-2012 HOTARÂRE privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor pentru a beneficia de sustinerea financiara a copiilor inscrisi in regim de centru de zi pentru anul scolar 2012-2013
Anexa nr.1,
126 30-10-2012 HOTARIRE pentru modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr 62/01.08.2008 privind atribuirea in gestiune delegata a serviciului de transport public local in regim de taxi si in regim de inchiriere, transportatorilor autorizati de pe raza admin. …
Anexa nr.1,
125 30-10-2012 HOT|RARE privind modificarea Anexei 5 din Hotar^rea Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt nr.58/2008
124 30-10-2012 HOT|RARE privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurile in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii
123 30-10-2012 HOTARARE privind atribuirea in proprietatea unor persoane fizice a unor suprafete de teren situate in intravilanul orasului Tirgu Neamt, conform art. 36 din Legea 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare
Anexa nr.1,
122 30-10-2012 HOTARÂRE privind scutirea de la plata a impozitelor, taxelor si majorarilor de intârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Anexa nr.1,
121 26-10-2012 HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a Listei de investitii pentru anul 2012
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
Pagina 3 din 1112345...10...Ultima »