Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2012 (Page 5)

Hotarari din anul 2012
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
97 23-08-2012 HOT|RÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare [i functionare al Consiliului Local al ora[ului Tirgu Neamt
96 23-08-2012 HOTARÂRE pentru modificarea anexei la hot\rarea consiliului local nr.66/22.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
95 23-08-2012 HOT|RÂRE privind validarea mandatului de consilier local a domnului Batfoi Ioan
94 23-08-2012 HOTÃRÂRE privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Mironeasa Adrian si declararea ca vacant a locului de consilier local din cadrul Consiliului Local al orasului Tg Neamt
93 10-08-2012 HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a Listei de investitii pentru anul 2012
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
92 10-08-2012 HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a Listei de investii, ale Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt pentru anul 2012
91 10-08-2012 HOTÃRÂRE privind modernizarea Bulevardului Stefan cel Mare, Bulevardului Mihai Eminescu si Strazii Mihail Sadoveanu
90 10-08-2012 HOTÃRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea, întretinerea si exploatarea locurilor de parcare situate pe raza orasului Tîrgu Neamt
89 10-08-2012 HOTARÂRE pentru modificarea punctului 5 din anexa nr.1 la Hotararea consiliului local nr.72 din 04.07.2012 privind aprobarea componentei Consiliului de Administratie din cadrul Spitalului orasenesc Tirgu Neamt
88 10-08-2012 HOTARÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna august 2012
87 23-07-2012 HOTÃRÂRE privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al oraºului Tîrgu Neamþ nr.7/31.01.2012 privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunãrilor publice
86 23-07-2012 HOTARARE privind aprobarea efectuarii unui audit extern pentru a analiza activitatea Orasului Tirgu Neamt din perspectiva financiara, juridica si organizationala , de catre o firma specializata
85 23-07-2012 HOTARARE privind revocarea din functia de administrator al societatii SC SC „PRIM LOCATO” SRL Tg. Neamt a d-lui Rîpanu Ionut si numirea in functia de administrator al socieitatii SC „PRIM LOCATO” SRL Tg. Neamt a d-lui Dunca Marius
84 23-07-2012 HOTARARE privind revocarea din functia de administrator al societatii SC CIVITAS COM SRL Tîrgu Neamt a domnului Apintiloaie Costel si numirea in functia de administrator al socieitatii SC CIVITAS COM SRL T`rgu Neamt a domnului Ungurianu Ionel, …
83 23-07-2012 HOTARARE pentru modificarea statului de functii si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli ale SC CIVITAS COM SRL Tirgu Neamt, pentru anul 2012
Pagina 5 din 11« Prima...34567...10...Ultima »