Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2017 (Page 2)

Hotarari din anul 2017
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
361 22-12-2017 H O T A R A RE privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs a unor posturi la Spitalul Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ
360 22-12-2017 H O T A R A RE privind aprobarea modificarii statului de functii al Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ
359 22-12-2017 HOTǍRÂRE privind aprobarea “Regulamentului de organizare şi funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Tîrgu Neamţ”
Anexa nr.1,
358 22-12-2017 HOTĂRÂRE privind acordarea unui aviz de principiu ȋn vederea demarãrii procedurii de contractare a unei finanțãri rambursabile interne ȋn valoare de 6.000.000 lei, pentru asigurarea fondurilor necesare implementãrii unor obiective de interes local
357 22-12-2017 HOTĂRÂRE privind suspendarea activităţii Cantinei Sociale a oraşului Tîrgu Neamţ din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ
356 22-12-2017 HOTĂRÂRE privind constituirea şi componenţa Colegiului Director al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
355 HOTĂRÎRE privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor servicii de transport public local, precum și taxa (redevenţa) pentru locul de așteptare a autovehiculelor taxi, pentru anul 2018
Anexa nr.1,
354 HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 218 din 27.06.2017 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
353 22-12-2017 HOTǍRÂRE privind aprobarea concesionării a două spații cu destinația de cabinete medicale, prin atribuire directa, în favoarea doamnei doctor Garbatiuc Genoveva , medic specialist neurolog
352 22-12-2017 H O T Ă R A R E privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs a unor posturi vacante la Spitalul Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ
351 22-12-2017 HOTĂRÂRE privind modificarea art.3 din H.C.L nr.323/24.11.2017 prin care s-a aprobat cuantumul unei burse de merit/performanțã şi a numãrului acestora acordate elevilor din ȋnvãțãmântul preuniversitar de stat ȋn anul 2017-2018
Anexa nr.1,
350 22-12-2017 HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unui imobil aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ
349 22-12-2017 HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea concesionarii unui teren in suprafata de 950 mp, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, situat in str. 1 Decembrie 1918
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4,
348 22-12-2017 HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 1 mp, destinat amplasării unui totem publicitar, teren aparţinand domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4,
347 22-12-2017 HOTĂRÂRE privind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice a unor suprafeţe de teren situate în intravilanul oraşului Tîrgu Neamţ, conform art. 36 din Legea 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa nr.1,
Pagina 2 din 2612345...1020...Ultima »