Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2021

Hotarari din anul 2021
Numar Data Descriere Observatii / Anexe
114 11-05-2021 Hotarare privind revizuirea programului multianual de investitii precum si a graficului de esalonare financiara
113 11-05-2021 Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a doua loturi-pajisti din Aerodrom 2-tarlaua 13/1 in suprafata de 35,86 ha si tarlaua 8/2 ini suprafata de 46.32 ha, terenuri apartinand domeniului privat al Orasului Targu-Neamt
112 11-05-2021 Hotarare privind actualizarea pozitiei nr. 78 din Anexa nr. 1 la Hotarare de Consiliu Local nr. 95/22.04.2021 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Targu-Neamt
111 11-05-2021 Hotarare privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 7900 mp teren apartinand domeniului privat al orasului Targu-Neamt
110 11-05-2021 Hotarare privind aprobarea lotizarii suprafetei de 1.441.334 mp teren apartinand domeniului privat al orasului Targu-Neamt
109 11-05-2021 Hotarare privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul National „Stefan cel Mare”, Targu-Neamt in vederea realizarii unui proiect de interes public local
108 11-05-2021 Hotarare privind aprobarea participarii Orasului Tirgu-Neamt la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din puct de vedere energetic, 2020-2024”, in vederea achizitionarii unui autovehicul electric hibrid nou prin acest program de catre Orasul Targu-Neamt
107 22-04-2021 Hotarare privind insusirea raportului de evaluare, avand ca obiect stabilirea redeventei anuale pentru un spatiu cu destinatie de cabinet medical, proprietate privata a orasului Targu-Neamt
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
106 22-04-2021 Hotarare privind aprobarea executiei bugetare la data de 31 martie 2021
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
105 22-04-2021 Hotarare privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vanzarii unui imobil cladire, situat in str. Lalelelor, apartinand domeniului privat al orasului Targu-Neamt, prin licitatie publica
104 22-04-2021 Hotarare privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea scoaterii la vanzare, prin licitatie publica, a unui lot de teren apartinand domeniului privat al orasului Targu-Neamt, situat in Targu-Neamt, bd. Mihai Eminescu, nr. 8D
103 22-04-2021 Hotarare privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vanzarii unui teren situat in str. Progresului, apartinand domeniului privat al orasului Targu-Neamt
102 22-04-2021 Hotarare privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vanzarii directe a unui bun imobil teren, apartinand domeniului privat al orasului Targu-Neamt, situat in str. Daciei nr. 4, jud. Neamt in suprafata de 569 mp, catre Soldan Gheorghe si Soldan Elena
101 22-04-2021 Hotarare privind aprobarea modificarii anexei la HCL nr. 49/25.02.2021, cu privire la bugetul aferent organizarii activitatilor Casei Culturii „Ion Creanga” Targu-Neamt pentru anul 2021
Anexa nr.1,
100 22-04-2021 Hotarare privind aprobarea listei de prioritati pentru atribuirea de spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, pentru sediu, de catre persoanele juridice si fizice, constituite in temeiul Legii nr. 14/2003 a partidelor politice si Legii nr. 96/2006, republicata, privind statutul deputatilor si al senatorilor
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
Pagina 1 din 812345...Ultima »