Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2018

Hotarari din anul 2018
41 16-02-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ şi a Listei de investiţii pentru anul 2018
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
40 16-02-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de asistenţă socială a oraşului Tirgu Neamţ pentru anul 2018, precum şi a listei de investiţii
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
39 16-02-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului și a bugetului aferent organizării manifestării ”Zilele Ion Creangă”, ediția a XLVIII-a – 1-3 MARTIE 2018
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
38 16-02-2018 HOTĂRÂRE privind stabilirea contravalorii normei de hrană, pentru personalul Serviciului Public Poliţia Locală a Orasului Tîrgu Neamţ
37 16-02-2018 HOTǍRÂRE privind aprobarea Organigramei si Statului de funcţii al Spitalului orăsenesc “Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ, valabile pe anul 2018
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4, Anexa nr.5,
36 16-02-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 336/24.11.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii serviciului din orașul Tîrgu Neamț care nu au încheiate contracte de prestări servicii
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4,
35 16-02-2018 HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli-estimat al Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt, pentru anul 2018
Anexa nr.1,
34 16-02-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
33 16-02-2018 HOTARÂRE privind aprobarea fazei Notă conceptuală, Tema de proiectare si a valorii estimate pentru executia obiectivului ”Lucrari de autorizare PSI la Centrul „Sfanta Teodora, oraşul Tîrgu Neamţ, etapa 2”
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
32 16-02-2018 HOTARÂRE privind modificarea Hotărârii de Consiliul Local nr.231/27.10.2016 de aprobare a ofertelor de preţ pentru lucrările de întreţinere executate de către SC Centrul de Întreţinere Urbana SRL în oraşul Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
31 16-02-2018 HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 287 din 23.12.2016 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activită]i componente ale serviciului de salubrizare a unită]ilor administrativ-teritoriale membre ale Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, din Zona 3, jude]ul Neam]
Anexa nr.1,
30 16-02-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului modelului de steag al Unității Administrativ-Teritoriale – Orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
29 16-02-2018 HOTĂRÂRE privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă și sigiliu al Unității Administrativ- Teritoriale – Orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
28 05-02-2018 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 7 din 31.01.2018 privind implementarea proiectului
Anexa nr.2, Anexa nr.3,
27 31-01-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea numirii a doi consilieri, unul in Consiliul de Administratie si altul in Adunarea Generala la SC Statiunea Oglinzi SA Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
Pagina 1 din 3123