Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2018

Hotarari din anul 2018
147 04-07-2018 HOTARÂRE privind aprobarea unui protocol de colaborare în vederea realizării în comun a Festivalului Internaţional de Folclor Ceahlăul
Anexa nr.1,
146 04-07-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ şi a Listei de investiţii pentru anul 2018
Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3,
145 04-07-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de asistenţă socială a oraşului Tirgu Neamţ pentru anul 2018, precum şi a listei de investiţii
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
144 04-07-2018 HOTARÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza SF) pentru obiectivul de investiţii ” Construire bloc de locuinte sociale, str. Unirii, oraşul Tîrgu Neamţ, judetul Neamt”
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
143 04-07-2018 HOTARÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza SF) pentru obiectivul de investiţii ” Construire bloc ANL, str. Unirii, oraşul Tîrgu Neamţ, judetul Neamt”
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
142 04-07-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea a documentaţia tehnico – economică (faza DALI) şi indicatorii tehnico economici din cadrul proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, modernizării și dotării Colegiului Tehnic Ion Creangă Tîrgu Neamț”
Anexa nr.1,
141 04-07-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea a documentaţia tehnico – economică (faza DALI) şi indicatorii tehnico – economici din cadrul proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, modernizării și dotării Liceului Vasile Conta Tîrgu Neamț”
Anexa nr.1,
140 04-07-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea a documentaţia tehnico – economică (faza DALI) şi indicatorii tehnico – economici din cadrul proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, modernizării și dotării Școlii Gimnaziale nr. 2 Grigore Ghica Vodă Tîrgu Neamț”
Anexa nr.1,
139 04-07-2018 HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 21 din 31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
138 04-07-2018 HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 122 din 22.06.2018 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente din cadrul proiectului „Eficientizare energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din oraşul Tîrgu Neamţ”, actualizată în urma etapei de evaluare și selecție
137 22-06-2018 HOTARÂRE privind modificarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 231/27.10.2016 de aprobare a ofertelor de preţ pentru lucrările de întreţinere executate de către SC Centrul de Întreţinere Urbană SRL în oraşul Tîrgu Neamţ
Anexa nr.1,
136 22-06-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ prin Direcția de Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamț și Direcţia Judeţeanã pentru Sport şi Tineret Neamţ cu ocazia organizării taberei cu caracter social pentru elevi, în perioada 28.07.2018-02.08.2018
Anexa nr.1,
135 22-06-2018 HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisia de analiză a cererilor privind vânzarea – cumpărarea unor imobile aparţinând oraşului Tîrgu Neamţ
134 22-06-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adiţional nr .4 la Contractul de concesiune nr. 1217 din 25.02.1994
Anexa nr.1,
133 22-06-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Şcoala lecturii continuă” şi cofinanţarea acestuia
Pagina 1 din 1012345...10...Ultima »