Acasa » Hotarari ale consiliului local » Hotarari din anul 2018

Hotarari din anul 2018
219 17-10-2018 HOTĂRÂRE de aprobare a documentației tehnico – economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului și a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL TG. NEAMȚ”
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
218 17-10-2018 HOTARÂRE privind aprobarea fazelor Notă conceptuală, Temă de proiectare pentru ”MODERNIZARE ŞI EXTINDERE SISITEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ”
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
217 17-10-2018 HOTĂRÂRE DE APROBARE A STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: „Dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamț”,
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
216 17-10-2018 HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt si a Listei de investitii, pentru anul 2018
Anexa nr.1,
215 17-10-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea unei asocieri cu Asociatia F.C.Ozana Tirgu Neamt în vederea realizării unui proiect de interes public local
Anexa nr.1,
214 17-10-2018 HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului manifestării IARMAROC DE TOAMNĂ, ediţia a IV-a 20-21 octombrie 2018 şi a bugetului aferent manifestării
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
213 09-10-2018 Hotarare privind completarea anexei la HCL nr. 176 din 31.08.2016 privind darea in administrare a unor terenuri apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt catre SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamt, in scopul amenajarii si administrarii parcarilor de resedinta
Anexa nr.1,
212 09-10-2018 Hotarare privind aprobarea Programului de activitati si Bugetului aferent implementarii proiectului: „Pe urmele eroilor din Primul Razboi Mondial”
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
211 09-10-2018 Hotarare privind aprobarea Programului de activitati si Bugetului aferent implementarii Proiectului: „Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Marturii, documente si semnificatii”
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
210 09-10-2018 Hotarare privind aprobarea Programului manifestarii ZIUA VÂNĂTORILOR DE MUNTE, 1 noiembrie 2018 si a bugetului aferent manifestarii
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
209 09-10-2018 Hotarare privind abrogarea HCL nr. 174 din 30.05.2017 privind punerea la dispozitia Cominiei Locale Tg. Neamt pentru aplicarea legilor fondului funciar a unui teren aflat in proprietatea privata a orasului Tg. Neamt, in suprafata de 5866,60 mp, situat in orasul Tg. Neamt, str. 22 Decembrie (Sera orasului)
208 09-10-2018 Hotarare privind revizuirea Programului multianual de investitii precum si a graficului de esalonare financiara
Anexa nr.1, Anexa nr.2,
207 09-10-2018 Hotarare privind aprobarea unei asocieri cu Clubul Sportiv Scolar Tirgu Neamt in vederea realizarii unui proiect de interes local
Anexa nr.1,
206 09-10-2018 Hotarare privind rectificarea BVC pentru anul 2018 precum si a listei de investitii
Anexa nr.1,
205 26-09-2018 HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru o persoana care se afla intr-o situatie de necesitate deosebita
Pagina 1 din 1512345...10...Ultima »